Vilka är symptomen på skelettcancer

Den vanligaste formen av skelettcancer är sekundär skelettcancer, där sjukdomen startar med metastaser eller dottersvulster från en cancersjukdom någon annanstans i kroppen. Några av de cancerformer som kan sprida sig och ge skelettcancer är bröstcancer och prostatacancer. Cancertumörer sprids då via blodet till bland annat skelettet.

Man brukar räkna med att ungefär hälften av alla som drabbas av en cancersjukdom också drabbas av dottertumörer någon annanstans i kroppen, och av dessa är det cirka hälften som får metastaser i skelettet. Det finns också en primär skelettcancer, där sjukdomen startar i skelettet, och alltså inte orsakas av dottertumörer från någon annan cancersjukdom.

Symptomen på skelettcancer är i början ganska lika vare sig det handlar om primär eller sekundär skelettcancer. Man får värk i skelettet och kan även få ont i musklerna. Vid primär skelettcancer börjar värken oftast nattetid. Senare i sjukdomsförloppet kan man få en svullnad där tumören sitter.
Vid sekundär skelettcancer kan man förutom värk i skelett och muskler i ett senare stadium av sjukdomen råka ut för frakturer i kroppens stora ben. Dessa frakturer uppkommer utan att man får någon större belastning på benen, de tycks nästan komma av sig själva.

Ett annat symptom som kan tyda på sekundär skelettcancer är hypercalcemi. Detta är när man får förhöjda kalkvärden i blodet och det ger symptom som illamående och kräkningar, förvirring, törst och trötthet.

Primär skelettcancer kan man behandla med cellgifter. Denna behandling kan man göra både före och efter en eventuell operation. Man kan också behandla med strålning. Skelettcancer svarar ofta ganska bra på cellgifter och därför är prognosen då det gäller primär skelettcancer ganska god.

Sekundär skelettcancer är en svårare sjukdom som är i stort sett obotlig. I dessa fall inriktas behandlingen på att ge en höjd livskvalitet och ökad livslängd. Hur denna sjukdom utvecklar sig, och hur länge man kan leva, beror mycket på den primära cancersjukdomen som är orsaken till metastaser i skelettet.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: August 26, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments