Vilka är symptomen på strupcancer

Cancer är en benämning på många olika sorters sjukdomar, och de kan dyka upp lite varstans i kroppen. Man kan få cancer i strupen, svalget eller i munhålan, bland annat. Dessa typer av cancer drabbar oftast äldre personer och de flesta är över 65 år. I vårt land är det ungefär ett tusen personer per år som får någon av dessa tre former av cancer. Eftersom det finns många känsliga ställen just i munnen och halsen kan det vara lite besvärligt att behandla dessa cancerformer, men de flesta blir trots allt friska.

I alla fall av cancer är det bra om man upptäcker sjukdomen tidigt och kan sätta in behandling så fort som möjligt. Därför kan det vara bra att känna till vilka symptomen kan vara på exempelvis strupcancer. Å andra sidan kan en del av de symptom man kan få vid strupcancer också uppkomma av totalt ofarliga sjukdomar eller tillstånd, så man får inte låta sig skrämmas upp i onödan. Om man har några av de symptom som kan tyda på strupcancer bör man kontakta sjukvården, men man ska ha klart för sig att det inte alls behöver vara något farligt.

Ett sådant symptom som kan vara ett tecken på strupcancer, men som i de allra flesta fall har en ofarlig bakgrund, är om man är hes och hesheten håller i sig utan att man har någon infektion eller kan hitta andra förklaringar till att man är hes. Om man får svårt att tugga eller svälja, eller om man känner en knöl på halsen ska man också söka läkare. Man kan också känna det som en klump i halsen. Tyvärr är symptomen på strupcancer ofta ganska vaga, speciellt i ett tidigt skede, och de liknar ofta vanliga besvär som uppkommer vid exempelvis förkylningar. Men, till skillnad mot en förkylning som försvinner på någon vecka står de här besvären kvar.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: June 3, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments