Vilka är biverkningarna av de olika betablockerarna?

Betablockerare är receptbelagda läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, onormal hjärtrytm samt andra typer av hjärtproblem. De fungerar genom att blockera receptorsidan av nerver för adrenalin och norepinefrin, som hjälper till att vidga blodkärlen och ta bort tryck från bröstet. Betablockerare kan orsaka en rad oönskade biverkningar, men de är oftast milda och orsakar inga allvarliga hälsoproblem. Yrsel, sömnighet och kalla händer är vanliga biverkningar, och en minoritet av patienterna upplever även andningssvårigheter, matsmältningsbesvär och sexuell dysfunktion. Om en person får allergiska hudreaktioner eller andra allvarliga biverkningar av betablockerare bör han eller hon uppsöka sjukhus omedelbart för att minska risken för allvarliga komplikationer.

När betablockerare påverkar nervaktiviteten, hjälper de muskelvävnaden att slappna av och blodkärlen att expandera. De flesta av de vanliga biverkningarna är direkta resultat av dessa terapeutiska förändringar. Blodcirkulationen till händer och fötter saktas ner, vilket kan leda till att extremiteterna känns kalla. När det centrala nervsystemet slappnar av kan en person uppleva huvudvärk, yrsel, sömnighet och mild mental förvirring. Vissa personer får också livliga drömmar, mardrömmar eller hallucinationer på dagtid på grund av förändringarna i nervsystemet.

Ett fåtal typer av betablockerare kan påverka matsmältningssystemet och fortplantningssystemet. Nervpåverkan och muskelförändringar kan orsaka magkramper, diarré, illamående och kräkningar. De flesta magproblem uppstår efter en första dos betablockerare och brukar lösas med tiden, efter att kroppen anpassat sig till medicineringen. Förändringar i sexdriften är vanligare hos män än kvinnor, och kan resultera i oförmåga att få erektion eller bristande sexlust.

Vissa biverkningar av betablockerare kan bli allvarliga. Muskler i halsen kan påverkas och orsaka andningsbesvär, hosta och svårigheter att svälja. Om en allergisk reaktion uppstår kan en person utveckla utbredda hudutslag och försvårade andningsbesvär. Hjärtslagen kan saktas ner till den grad att hjärnan och kroppen inte får tillräckligt med syre, vilket kan leda till stroke, hjärtattack, koma eller döden.

Risken för svåra biverkningar av betablockerare är väldigt liten, och läkare vidtar åtgärder när de skriver ut medicinerna för att begränsa potentiella biverkningar. Läkare går noga igenom patientens medicinska historik och pågående läkemedelsintag för att se till att det kommer att vara säkert att använda betablockerare. Om biverkningar av betablockerare blir ett stort orosmoment kan läkaren anpassa patientens dos eller testa en annan typ av hjärtmedicin.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments