Vilka biverkningar kan Beta Blockare ge?

En introduktion till Beta blockarnas biverkningar

Som med alla mediciner, kan det förekomma biverkningar med betablockarare. Men långt i från alla som tar läkemedlet får problem. Faktum är att de flesta tolererar dem ganska bra. Om biverkningar skulle uppstå, vill det i de flesta fall vara mindre och inte kräva någon behandling, eller så kan de enkelt behandlas av en läkare.

(Denna artikel omfattar många, men inte alla, av de eventuella effekter av beta blockerare. Din läkare kan ge dig en mer fullständig lista över biverkningar. Du kan också läsa om specifika biverkningar för varje enskild beta blockare genom att gå till specifika läkemedel på eMedTV.)

Vanliga biverkningar

Betablockerare har noggrant studerats i kliniska prover.

I dessa studier har biverkningarna som uppstod i en grupp människor med en beta blocker dokumenterades och sedan jämförts med de biverkningar som uppstod i en annan grupp av människor som tog ett placebo ( “sockerpiller” som inte innehåller några aktiva ingredienser). Det var därför möjligt att se biverkningarna, hur ofta de uppstod, och hur de var jämfört med gruppen som tog placebo.

I dessa studier, är följande vanliga biverkningar av beta blockare observerats:

 • Låg puls (bradykardi)
 • Lågt blodtryck
 • Trötthet
 • Kalla händer och fötter
 • Yrsel.

De vanligaste biverkningar av betablockerare i ögondroppar, är tillfälliga obehag i ögonen.

Det finns några bieffekter som du bör rapportera till din läkare. Dessa innefattar, men är inte begränsat till:

 • Yrsel eller svimnings känsla, vilket kan vara ett tecken på ett farligt lågt blodtryck (hypotension)
 • Mycket långsam puls (bradykardi)
 • Bröstsmärtor
 • Försämring av astma
 • Depression
 • Tecken på hjärtsvikt, såsom snabb viktuppgång, svullnad i händer och fötter, och andfåddhet
 • Tecken på en allergisk reaktion, med oförklarliga utslag eller svullnad, klåda, väsande andning, eller generelt svårt att andas eller svälja.

Det bör noteras att slutar man med betablockerare för snabbt kan det orsaka allvarliga problemer så som hjärtinfarkt.

Andra möjliga Beta Blocker biverkningar

Några andra biverkningar som tycks vara associerade med många beta blockare innefattar, men är inte begränsat till:

 • Sexuella problem (se Beta Blocker sexuella biverkningar)
 • Högt kolesterol och höga triglycerider halter
 • Sömnsvårigheter
 • Tecken och symtomer på lågt blodsocker (som kan ske hos diabetiker)
 • Intolerans

Dom sista tankarna

Det är möjligt att du har upplevt någon av biverkningar som kommer från betablockerare, och som beskrivs i den här artikel. Tyvärr finns det inget sätt för din läkare att i förvägen veta om du kommer att få biverkningar av en medicin som du har aldrig provat förr. Se därför till att upplysa din läkare om du utvecklar någon eller några biverkningar uner behandlingen med betablockerare, eller om du upplever något “som bara inte är rätt.” Även om det inte är en biverkning av betablockerare borde din läkare kunna  diagnostisera och behandla problemet.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments