Bibelverser om äktenskap

Den tidigaste användningen av det engelska ordet ”äktenskap” dateras tillbaka till 1300-talet [1]. Äktenskapet enligt Guds design är föreningen av en man och en kvinna (Genesis 2:18). Somliga säger att det är ceremonin (bröllopet) som förenar en man och en kvinna i äktenskap; Guds ord säger oss att det är köttets förening som gör äktenskapet (Genesis 2:24). Här kommer tjugo fina skriftcitat om äktenskap.

Guds plan för äktenskapet

Genesis 1:27-28 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Och Gud sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under och ha herravälde över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden.”

Genesis 2:21-25 Och HERREN Gud lät en djup sömn falla över mannen, och när han sov tog ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och ribban som HERREN Gud hade tagit från mannen han gjorde till en kvinna och förde henne till mannen. Då sade mannen: “Detta äntligen är ben av mina ben och kött av mitt kött, hon skall heta kvinna, eftersom hon togs ur människan.” Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla fast vid sin hustru, och de skall bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna och inte skämmas.

Malaki 2:14,15 Men du säger, “Varför gör han inte?” Eftersom Herren var vittne mellan dig och din ungdoms hustru, som du har varit trolös, fast hon är din följeslagare och din fru genom förbund.

1 Kor 07:02 Men på grund av frestelsen att otukt, bör varje man ha sin egen hustru och varje kvinna sin egen man.

Hebreerbrevet 13:04 Låt äktenskap hållas i ära bland alla, och låt den äkta sängen bli obesmittad, för Gud kommer att döma sexuellt omoraliskt och trolöst.

Barn ges för äktenskap

Genesis 29:22,23 Så Laban tillhopa allt folket på platsen och gjorde ett gästabud. Men på kvällen tog han sin dotter Lea och förde henne till Jakob, och han gick in till henne.

Domare 1:12 Och Kaleb sade: “Den som attackerar Kirjat-Sefer och fångar den, kommer jag ge honom min dotter Aksa till hustru.” Och Otniel, son till Kenas, Kalebs yngre bror, fångade den. Och han gav honom sin dotter Aksa till hustru.

1 Samuelsboken 17:25 Och Israels män sade: “Har du sett den här mannen som har kommit upp? Visst har han kommit att trotsa Israel. Och konungen kommer att berika den man som dödar honom med stora rikedomar och kommer att ge honom sin dotter och göra hans faders hus gratis i Israel. ”

1 Samuelsboken 18:20,21 Nu Sauls dotter Mikal hade David kär. Och de sade till Saul, och behagade honom. Saul tänkte: “Låt mig ge henne åt honom, att hon kan vara en snara för honom och att filistéernas hand kan vara emot honom.” Därför Saul sade till David en gång: “Du ska nu vara min son-in -lag. ”

Populära Bibeln Äktenskap / Bröllop

Genesis 24:67 Och Isak förde henne in i uppenbarelsetältet Sara sin mor och tog Rebecka, och hon blev hans hustru, och han älskade henne. Så Isak tröstad efter sin mors död.

1 Samuelsboken 25:40-42 När Davids tjänare kom till Abigail i Karmel, sade de till henne: “David har sänt oss till dig för att ta dig till honom som hans hustru.” Och hon reste sig och bugade med ansiktet mot marken och sade: “Se, din tjänarinna en tjänare att tvätta fötter tjänares min herre.” Och Abigail skyndade och steg och monterade en åsna, och hennes fem unga kvinnor deltog henne. Hon följde budbärare David och blev hans hustru.

Rut 4:13 Så Boas tog Rut, och hon blev hans hustru. Och han gick in till henne, och Herren gav henne uppfattning, och hon födde en son.

Esther 2:16-18 Och när Ester fördes till kung Ahasveros, i hans kungliga palats i tionde månaden, vilket är månaden Tebet, i det sjunde året av hans regeringstid, älskade kungen Ester mer än alla kvinnor, och hon vann nåd och ynnest inför honom mer än alla de andra jungfrurna, så att han satte en kunglig krona på hennes huvud och gjorde henne till drottning i stället för Vasti. Och konungen gav ett stort gästabud för alla sina tjänstemän och övriga anställda, det var Esters fest. Han beviljade också en eftergift av skatt till provinserna och gav gåvor med kunglig generositet.

Lukas 2:4,5 (KJV) Och Josef gick också upp från Galileen, ut ur staden Nasaret, in i Judeen, åt Davids stad, som heter Betlehem, (eftersom han var i huset och härstamningen av David: ) Att beskattas med Maria, sin trolovade, som var havande.

John 2:1,2 På tredje dagen var det ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus också var inbjuden till bröllopet med sina lärjungar.
Vad jordiska äktenskap Symboliserar

Jesaja 54:5 För din Maker är din man, är HERREN Sebaot hans namn, och Israels Helige är din återlösare, Gud hela jordens han kallas.

Efesierbrevet 5:23,24,32 För mannen är chef för hustrun så som Kristus är huvudet för kyrkan, hans kropp, och själv sin Frälsare. Nu när kyrkan underkastar sig Kristus, så även fruar ska lämna in allt till sina män. Detta mysterium är djup, och jag säger att den hänvisar till Kristus och kyrkan.

Uppenbarelseboken 19:7-9 Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo, det har beviljats henne att klä sig med fint linne, ljusa och rena “- Det fina linnet är de rättfärdiga gärningar de heliga. Och ängeln sade till mig: “Skriv detta: Saliga är de som är inbjudna till bröllopet Lammets.” Och han sade till mig: “Dessa är de sanna Guds ord.”

Uppenbarelseboken 21:9-14 Då kom en av de sju änglarna som hade de sju skålarna fulla av de sju sista plågorna och talade till mig och sade: “Kom, jag skall visa dig bruden, hustru till Lammet.” Och han förde mig i anden till en stor, högt berg, och visade mig den heliga staden Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, som har Guds härlighet, sin strålglans som en mest sällsynta juvel, som en jaspis, klar som kristall. Den hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och på portarna namnen på tolv stammar Israels söner var inskrivna-på öst tre portar, i norr tre portar, i i söder tre portar och i väster tre portar. Och stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem var de tolv namnen på de tolv apostlar Lammet.

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments