Tröstande bibelverser för sorg och sörjande

I församlingen kommer jag och min man i kontakt med många människor som sörjer en älskad person. Bibelverser för sorg och sörjande kan vara till stor hjälp när någon frågar varför Gud skulle tillåta dem att uppleva sådan sorg. Ibland är det bra att bara lyssna och inte säga något, men när möjligheten dyker upp, var beredd med dessa Bibelverser för sorg och sörjande.

Femte Mosebok 34:8 Och Israels folk grät för Moses i Moabs hedar 30 dagar. Sedan de dagar gråt och sorg för Mose hade gått.

2 Samuel 12:16-17 David sökte därför Gud på uppdrag av barnet. Och David fastade och gick in och lade hela natten på marken. 17 Och de äldste i hans hus stod bredvid honom, för att höja honom från marken, men han skulle inte heller han äta mat med dem.

Predikaren 3:1-4 För allt finns det en säsong och en tid för varje ärende under himlen: 2 en tid att födas, och en tid att dö, en tid att plantera, och en tid att rycka upp det som planterats, 3 en tid att döda, och en tid att läka, en tid att bryta ner, och en tid att bygga upp, 4 en tid att gråta, och en tid att skratta, en tid att sörja, och en tid att dansa

Predikaren 7:04 hjärta den vise är i huset av sorg, men i hjärtat av dårar är i huset av munterhet.

Vänd dina ögon på Jesus

Psaltaren 77:2 I dag mitt problem jag söka Herren, i natt min hand sträcks ut utan utmattande, min själ vägrar att bli tröstade.

Psaltaren 119:92 Om din lag inte hade varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände.

Ordspråksboken 15:13-14 glatt hjärta gör en glad ansikte, men av sorg i hjärtat anden är crushed.14 Hjärtat av honom som har förståelse söker kunskap, men munnar dårar foder på dårskap.

Jesaja 41:10 frukta inte, ty jag är med dig, bli inte förskräckt, ty jag är din Gud, jag kommer att stärka dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Filipperbrevet 3:13-14 Bröder, anser jag inte att jag har gjort det mitt eget. Men en sak jag gör: glömmer vad som ligger bakom och sträcker mig fram till vad som ligger framför, 14 jag trycker på mot målet för priset av den uppåtgående Guds kallelse i Kristus Jesus.

Jakob 4:7 Skicka er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Troende Ha en välsignad Hope

Psaltaren 116:15 Precious i HERRENS ögon är hans frommas död.

Psaltaren 119:50 Det är min tröst i mitt lidande, att ditt löfte ger mig liv.

Jesaja 51:11 Och friköpta Herren skall återvända och komma till Sion med jubel, evig glädje skall kröna deras huvuden, de skall få glädje och glädje, sorg och suckan skall fly bort.

Romarbrevet 8:18 Ty jag anser att lidanden i denna närvarande inte värt att jämföra med den härlighet som ska uppenbaras för oss.

1 Kor 15:54-55 När det förgängliga sätter på i oförgänglighet och det dödliga sätter på odödlighet, då skall komma att passera talesätt som står skrivet: “. Döden är uppslukad och segern” 55 “O död, var är din seger? Du död, var är din udd? ”

1 Tess 4:13 Men vi vill inte att du ska vara okunniga, bröder, om de som sover, att du kanske inte sörja som andra gör som inte har något hopp.

Uppenbarelseboken 14:13 Och jag hörde en röst från himlen sade: “Skriv detta:. Saliga äro de döda som dö i Herren från och med nu” “Blessed sannerligen”, säger Anden, “att de kan vila från sitt arbete, för deras gärningar följa dem! ”

Uppenbarelseboken 21:4 Han skall torka alla tårar från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; får varken det finnas sorg eller gråt eller smärta längre, ty det som förr var är borta. “

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments