Bibelverser för personer med brustet hjärta

HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälser dem som hava en bedrövad ande. (Psalm 34:18). Det är upplyftande att läsa vad Kung David skrev i ovan citerade psalm. Vi kan återhämta oss från ett brustet hjärta.

Ett brustet hjärta kan man få när man förlorar någon man älskar, som en partner eller ett barn eller till och med ett älskat husdjur. Metaforiskt är det den känslomässiga smärtan i ditt bröst som uppstår när du är djupt besviken eller ledsen över en omständighet i livet. Bibeln har många andra verser som kan muntra upp ett brustet hjärta. Här kommer tjugo uppmuntrande Bibelverser för personer med krossat hjärta som jag har hittat.

Herren är stark, inte Fear

Psaltaren 73:26 Min kropp och mitt hjärta kan misslyckas, men Gud är styrkan i mitt hjärta och min del för evigt.

Jesaja 41:10 frukta inte, ty jag är med dig, bli inte förskräckt, ty jag är din Gud, jag kommer att stärka dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Matteus 11:28-30 Kom till mig, alla som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och du kommer att finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt. ”

John 14:27 Frid lämnar jag er, min frid ger jag er. Inte som världen ger ger jag er. Låt inte era hjärtan oroas och låt dem vara rädda.

2 Kor 00:09 Men han sade till mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför kommer jag att skryta desto gärna mina svagheter, så att Kristi kraft kan vila på mig.

Lita på Herren för befrielse och helande

Psaltaren 55:22 Kasta din börda på HERREN, och han kommer att stödja dig, han kommer aldrig att låta den rättfärdige som ska flyttas.

Psaltaren 107:20 Han sände ut sitt ord och botade dem och räddade dem från deras undergång.

Psaltaren 147:3 Han helar ett förkrossat hjärta och binder upp sina sår.

Ordspråksboken 3:5-6 lita på Herren av hela ditt hjärta, och gör luta inte på ditt förstånd. I alla dina vägar erkänna honom, och han kommer att göra raka dina stigar.

1 Petrus 2:24 Han själv bar våra synder i sin kropp upp på trädet, så att vi skulle dö till synd och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade.

1 Peter 4:19 Låt därför dem som lider enligt Guds vilja anförtro sina själar till en trogen Skapare medan du gör gott.

Blicka framåt och tro

Jesaja 43:18 Tänk inte förr, inte heller överväga saker av gamla.

Mark 11:23 Sannerligen, jag säger er: den som säger till detta berg: ‘tas upp och kastas i havet “, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger kommer att ske, kommer det att vara gjort för honom.

Romans 5:1-2 Eftersom vi har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också fått tillgång genom tro till den nåd som vi står, och vi glädjas åt hoppet om Guds härlighet.

Romarna 8:28 Och vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt för bra, för dem som är kallade efter hans syfte.

1 Kor 13:07 Kärleken bär allt, tror allt, hoppas allt, uthärdar allt.

2 Kor 5:6-7 Så vi är alltid vid gott mod. Vi vet att när vi är hemma i kroppen som vi är borta från Herren, ty vi vandra i tro, utan att se.

Filipperbrevet 3:13-14 Bröder, anser jag inte att jag har gjort det mitt eget. Men en sak jag gör: glömmer vad som ligger bakom och sträcker mig fram till vad som ligger framför, trycker jag på mot målet för priset av den uppåtgående Guds kallelse i Kristus Jesus.

Hebreerbrevet 11:1 (KJV) Nu tro är det man hoppas, en visshet om det man inte sett.

Uppenbarelseboken 21:3-4 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, boning Gud är med människan. Han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem som sin Gud. Han skall torka alla tårar från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; får varken det finnas sorg eller gråt eller smärta längre, ty det som förr var är borta. “

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments