Bibelverser om kärlek

Bibeln är full av fina verser och stycken om kärlek. Guds kärlek till oss är ett perfekt exempel och en bra start för en studie i kärlek. Det finns även fina verser om kärlek i relation till äktenskap, broderlig kärlek eller vänskar, och kärlek till din granne. Här kommer en samling av några av de finaste kärlekscitaten från Bibeln. Vilken är din favorit bland Bibelverser om kärlek? Dela med dig till oss i kommentarsfältet!

Guds kärlek Skrifterna

Johannes 3:16 “Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att den som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

1 Kor 13:4-8 Kärleken är tålmodig och god, kärlek inte avundas eller skryta, det är inte arrogant eller oförskämd. Det insisterar inte på sitt eget sätt, det är inte irriterad eller bitter, det inte glädjas åt oegentligheter, men gläds med sanningen. Kärlek bär allt, tror allt, hoppas allt, uthärdar allt. Kärleken tar aldrig slut. När det gäller profetior kommer de försvinna, som för tungor, kommer de att upphöra, som för kunskap, kommer det att försvinna.

Romarbrevet 5:8 men Gud visar sin kärlek till oss genom att medan vi ännu var syndare, Kristus
dog för oss.

Romans 8:37-39 Nej, i allt detta är vi mer än erövrare genom honom som har älskat oss. För jag är säker på att varken död eller liv, varken änglar eller härskare eller saker närvarande eller saker att komma, eller befogenheter eller höjd eller djup eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Galaterbrevet 2:20 Jag är korsfäst med Kristus. Det är inte längre jag som lever, utan Kristus som lever i mig. Och det liv jag nu lever i köttet jag bor i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

1 Joh 3:01 Se vilken typ av kärlek Fadern har gett oss, att vi skulle kallas Guds barn, och så är vi. Anledningen till att världen inte känner oss är att det inte kände honom.

Älska varandra Bibelord

Romarna 13:08 Owe ingen någonting, förutom att älska varandra, ty den som älskar varandra har uppfyllt lagen.

Galaterbrevet 5:13 Ty du kallades till frihet, bröder. Endast använd inte din frihet som en möjlighet för köttet, men genom kärlek tjäna varandra.

Efesierbrevet 4:02 med all ödmjukhet och mildhet, med tålamod, med varandra i kärlek,

1 Peter 1:22 ha renat era själar genom din lydnad för sanningen för en uppriktig broderlig kärlek, älska varandra innerligt från ett rent hjärta,

1 Joh 4:07 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.
Vad sade Jesus om kärlek

Matteus 5:43-48 “Ni har hört att det är sagt: ‘Du skall älska din nästa och hata din fiende.” Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er, så att ni kan vara söner av din Fader som är i himlen. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om du älskar dem som älskar er, vad lön har du? Inte ens tullindrivare göra samma sak? Och om du hälsar bara dina bröder, vad mer gör du än andra? Inte ens de ofrälse göra samma sak? Du måste därför vara perfekt, eftersom din himmelske Fader är fullkomlig.

Matteus 6:24-25 “Ingen kan tjäna två herrar, för antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att ägnas åt en och förakta den andre. Du kan inte tjäna både Gud och pengar. “Därför säger jag er, var inte orolig om ditt liv, vad ni skall äta eller vad ni kommer att dricka, inte heller om din kropp, vad du kommer att sätta på. Är inte livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?

Mark 12:28-30 Och en av de skriftlärde kom fram och hörde dem ifrågasätter med varandra, och såg att han svarade dem väl, frågade honom: “Vilket bud är det viktigaste av allt?” Jesus svarade: “Det viktigaste är: “Hör, Israel: Herren vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och av hela ditt förstånd och av hela din kraft. ”

John 14:21-24 Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och han som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. “Judas (inte Iskariot) sade till honom:” Herre, hur kommer det sig att du kommer uppenbara sig för oss, och inte världen? “Jesus svarade honom:” Om någon älskar mig, så håller han mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och göra vårt hem med honom. Den som inte älskar mig håller inte mina ord. Och det ord som du hör är inte mitt, men Fadern som har sänt mig.

Johannes 15:9-17 Liksom Fadern har älskat mig, så jag älskade dig. Kvar i min kärlek. Om du håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, precis som jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bliva fullkomlig. “Detta är mitt bud, att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek en än detta, lägg att någon ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Inte längre ringer jag dig tjänare, ty tjänaren inte vet vad hans herre gör, men jag har kallat er vänner, för allt som jag har hört av min Fader har jag låtit er. Du valde inte mig, men jag valde dig och utsett dig att du ska gå och bära frukt och att din frukt bör följa, så att vad ni än ber Fadern om i mitt namn, kan han ge det till dig. Dessa saker jag befaller dig, så att du kommer att älska varandra.

Bibelverser om kärlek för äktenskap eller bröllop

Visan 8:6-7 Ställ mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm, ty kärleken är stark som döden, är svartsjuka hård som i graven. Dess blinkar är blixtar av eld, själva flamma Herren. Många vatten kan inte släcka kärleken, inte heller kan översvämningar dränka den. Om en man erbjuds för kärlek all rikedom i sitt hus, skulle han helt föraktad.

Efesierbrevet 4:2-3 med all ödmjukhet och mildhet, med tålamod, med varandra i kärlek, ivriga att bevara enhet Anden i fridens band.

Filipperbrevet 2:02 slutföra min glädje genom att vara av samma åsikt, med samma kärlek, att vara i full överensstämmelse och ett sinne.

1 John 3:18 Kära barn, låt oss inte älska med ord eller prata utan i gärning och i sanning.

Kärlek Skriften Citat från Ordspråksboken eller Psalms

Psaltaren 23:5-6 Du förbereder ett bord för mig i närvaro av mina fiender, du smörjer mitt huvud med olja, min kopp svämmar över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus för evigt.

Psaltaren 31:16 Gör ditt ansikte lysa över din tjänare, fräls mig i din nåd!

Psaltaren 63:3 Eftersom din nåd är bättre än liv, mina läppar prisa dig.

Ordspråksboken 10:12 Hatet väcker strid, men kärleken omfattar alla brott.

Ordspråksboken 17:17 En vän älskar hela tiden, och en broder föds för motgångar.

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments