Bibelverser för par

Det finns goda nyheter för par i Bibeln. Min definition av par skulle vara en man och en kvinna som tillbringar tid tillsammans med planer på att gifta sig, samt de som redan är man och hustru. Gud har en design för par, Han berättar hur vi ska behandla varandra, uppmuntrar oss att samarbeta och delar ut välsignelser till par. Jag hoppas att dessa tjugo Bibelverser om par kommer att ge energi till ert förhållande när du återkommer till Guds ord i detta ämne.

Guds Design & Plan för Par

Genesis 1:26-28 Och Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, efter vår avbild. Och låt dem härska över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapen och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden. “Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Och Gud sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under och ha herravälde över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden.”

Genesis 2:18 Och HERREN Gud sade: “Det är inte bra att mannen ska vara ensam, jag skall göra honom en medhjälpare passar för honom.”

Femte Mosebok 24:5 “När en man är nyligen gift, skall han inte gå ut med armén eller hållas ansvarig för någon annan offentlig tjänst. Han skall vara fri hemma ett år för att vara lycklig med sin fru som han har tagit … ”

Efesierbrevet 5:31-32 “Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla fast vid sin hustru, och de två skall bli ett kött.” Detta mysterium är djup, och jag säger att den hänvisar till Kristus och kyrkan.

Behandla varandra ordentligt

Ordspråksboken 24:29 Säg inte: “Jag skall göra med honom som han har gjort för mig, jag kommer att betala mannen tillbaka för vad han har gjort.”

Malaki 2:14-15 Men du säger, “Varför gör han inte?” Eftersom Herren var vittne mellan dig och din ungdoms hustru, som du har varit trolös, fast hon är din följeslagare och din fru genom förbund. Har han inte göra dem en, med en del av Anden i deras förening? Och vad var det en Godseeking? Godly avkomma. Så skydda er i din ande, och låt ingen av er vara trolös till din ungdoms hustru.

Romarna 12:17 Återbetala ingen ont med ont, men fundera på att göra det som är hedervärt i åsynen av alla.

Kolosserbrevet Sätt 3:12-14 på då, som Guds utvalda, heliga och älskade, medkännande hjärtan, vänlighet, ödmjukhet, saktmod och tålamod, med med varandra och, om man har ett klagomål mot en annan, förlåt varandra, som Herren har förlåtit dig, så du måste också förlåta. Och framför allt dessa ställer på kärlek, binder som allt tillsammans i perfekt harmoni.

Ef 4:1-3 jag därför, en fånge för Herren, uppmanar er att gå på ett sätt värdigt den kallelse som du har kallats, med all ödmjukhet och mildhet, med tålamod, med varandra i kärlek, ivrig att upprätthålla enhet Anden i fridens band.

Efesierbrevet 4:31-32 Låt all bitterhet och vrede och ilska och larm och förtal sättas bort från dig, tillsammans med alla illvilja. Var snäll mot varandra, ömsint, förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

Arbeta på Samhörighet

Matteus 19:5-6 “…” Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla fast vid sin hustru, och de två skall bli ett kött “? Så de är inte längre två utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja. ”

Mark 10:09 “… Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja.”

Filipperbrevet 2:02 slutföra min glädje genom att vara av samma åsikt, med samma kärlek, att vara i full överensstämmelse och ett sinne.

Kärlek, ära och förståelse

Filipperbrevet 1:9-10 Och det är min bön att din kärlek kan flöda mer och mer, med kunskap och all urskiljning, så att du kan godkänna vad som är bra, och så ren och oskyldiga för dagen av Kristus

Hebreerbrevet 13:04 Låt äktenskap hållas i ära bland alla, och låt den äkta sängen bli obesmittad, för Gud kommer att döma sexuellt omoraliskt och trolöst.

1 Peter 1:22 ha renat era själar genom din lydnad för sanningen för en uppriktig broderlig kärlek, älska varandra innerligt från ett rent hjärta

1 Petrus 3:07 Likaså män, leva med era hustrur i en förståelse sätt som visar ära att kvinnan som svagare kärlet, eftersom de är arvingar med dig av livets nåd, så att era böner inte kan hindras.

Välsignelser för Par

Ordspråksboken 19:14 Hus och rikedom ärvs från fäderna, men en försiktig fru är från Herren.

Predikaren 4:11-12 Återigen, om två ligga tillsammans håller de varma, men hur kan en hålla sig varm ensam? Och även om man skulle kunna råda mot en som är ensam, kommer två tål honom ett är trefaldig sladden inte snabbt bryts

Predikaren 9:09 Njut av livet med fru som du älskar, alla dagar i ditt förgäves liv som han har gett dig under solen, eftersom det är din del i livet och i din möda där du sliter under solen.

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments