Vilka är varningstecknen på att en skilsmässa kommer?

När du gifter dig, eller inleder ett förhållande är nog din enda tanke att detta kommer att hålla för livet. När man får vara tillsammans med den man älskar är tanken på en skilsmässa långt borta. Tyvärr är det dock många förhållanden som resulterar i skilsmässa, och i många av fallen kan det till och med vara ett positivt resultat. Om bråk och slitningar blir vardag, och ingenting längre fungerar i en relation, då är nog skilsmässa ändå det bästa alternativet. Om man bara fortsätter i ett sådant förhållande tär det rejält på båda parter och ingen mår bra. Det är sällan någon mår bra i en skilsmässa heller, men bryter man upp ur ett dåligt förhållande finns det i alla fall en ljusare framtid på andra sidan tunneln.

Men, det är kanske inte alltid som båda är överens om att en skilsmässa är det bästa. Ibland vill ena parten skiljas, medan den andre desperat försöker behålla förhållandet. Ett varningstecken som kan peka mot att en skilsmässa kommer är om den ena parten i ett förhållande börjar ändra sina vanor ganska drastiskt. Detta kan också ha gått så långt att han eller hon redan inlett ett djupare förhållande på annat håll. När det inte längre finns någonting gemensamt, och man inte längre gör någonting tillsammans är det heller inte ovanligt att otrohet kommer in i bilden. Kan man inte dela sorg och glädje med sin maka eller make, kanske man söker sig till någon annan att dela detta med.

Ett annat varningstecken är om din partner tar avstånd från dig. Om ni inte längre närmar er varandra, och både känslomässig och sexuell kontakt uteblir. När man kommit så långt i splittring, att man inte längre klarar av fysisk kontakt med sin partner, är nog en skilsmässa nära förestående, och också den bästa lösningen.