Vilka är symptomen på förstorat hjärta

Förstorat hjärta kan man få om man regelbundet tränar mycket, precis som man då får större muskler på andra ställen i kroppen. Men, denna förstoring av hjärtat är helt normal, och den vanliga benämningen på detta fenomen är idrottshjärta.

En förstoring av hjärtat på grund av ökad arbetsinsats av hjärtat kan man också få om man har högt blodtryck, eller om det finns en förträngning på den klaff som går till stora kroppspulsådern; aorta.
Denna förstoring är inte ett normalt tillstånd, utan ett resultat av att hjärtat måste jobba hårdare, och det kan i förlängningen leda till hjärtsvikt om man inte kan göra något åt problemet. Av denna anledning är det viktigt att man behandlar högt blodtryck, och ibland kan det också behövas en operation för att få bort förträngningen.

Symptomen vid förstorat hjärta kan vara oregelbundna hjärtslag, hjärtklappning,yrsel, andnöd eller andra andningssvårigheter, och man kan också få en svullnad i kroppen. Det finns flera olika orsaker till ett förstorat hjärta, men det är vanligast att man drabbas av detta när man blir äldre. Fetma och livsstilsfaktorer spelar också in på risken att drabbas av förstorat hjärta. De som befinner sig i de största riskgrupperna för att drabbas av förstorat hjärta är alltså överviktiga samt äldre personer. Det finns dock även andra som kan drabbas.

Vid en förstoring av hjärtat kan man få liknande symptom som de man får om man har kärlkramp. Dessa symptom kommer av att det blir en minskad tillgång på blod till själva hjärtmuskeln, eftersom hjärtmuskelns vävnad ökar mer än vad blodtillförseln kan hinna med. Ett förstorat hjärta kan vara en orsak till att man får hjärtsvikt, men man kan också ha ett förstorat hjärta utan att ha några egentliga symptom alls. Ett förstorat hjärta kan man se på en vanlig röntgenundersökning.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: August 26, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments