Polisens ljudfiler innehåller hemligt material om narkosläkaren

Ingvar Ericson gav sig 2010 in i debatten för vad som kallas för ”Astrid Lindgren-fallet”. Fallet berörde en narkosläkare som anklagades för att avsiktligt ha tagit livet av ett spädbarn genom att sluta ge livsuppehållande hjälp till spädbarnet. Ericsson har bedrivit en intensiv undersökning i fallet angående de höga halterna av tiopental som hittades i det avlidna spädbarnet.

Nu är Ericson aktuell igen men nu med en polisinspelning. Det har tidigare stormat från många håll där Ericson är en av de starkaste rösterna när det gäller att ifrågasättet hur åtalet har fortgått. För det första menade Ericson att de inblandade myndigheterna tagit för snabba beslut angående bevisen och missat viktig information. Nu har Ericson fått reda på att det finns två ljudinspelningar som polisen skapat som inte publicerats offentligt. Ericson krävde att få ut dessa men polisen nekade honom och efter en rättslig process har polisen kommenterat att de inte vill lämna ut uppgifterna vilket Ericson tycker låter knepigt. Han tror att det finns något i inspelningarna som målar upp den misstänkte narkosläkaren i dåliga färger.

Polisen har nu visserligen släppt vissa delar av inspelningarna men håller fortfarande inne på 10 minuter som kommer förbli sekretessbelagt. Eftersom att fallet berör ett dödsfall för ett litet spädbarn är debatten hätsk då det finns misstankar om att dödsfallet skedde tack vare en läkares illvilja, eller att det rör sig om en extrem felbehandling och därmed en stor inkompetens inom vad som kan vara ett av de viktigaste yrkena som finns i samhället. Det är dock viktigt att konstatera att almänheten förmodligen inte kan eller bör dra allt för förhastade slutsatser då det är domstolens uppgift. De sitter på bevisen och granskar dem konstant för att finna det rättsliga beslutet som är korrekt. Samtidigt är det också viktigt att alla bevis kommer fram för att en så rättvis bedömning som möjligt ska kunna göras.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments