Bibelverser om vänskap

Vad säger Bibeln om vänskap? Hur ska vi välja våra vänner? Hur ska vänner behandla varandra? Allt detta är goda frågor och Bibeln har några fina skrifter att studera för att få svar på dem. Jag är säker på att du hittade den här artikeln när du letade efter några fina bibelverser, så jag låter dig läsa dem och låter dem hantera svaren gällande det viktiga ämnet vänskap.

Jesus Vänskap

Johannes 15:12-15 “Detta är mitt bud, att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek en än detta, lägg att någon ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Inte längre ringer jag dig tjänare, ty tjänaren inte vet vad hans herre gör, men jag har kallat er vänner, för allt som jag har hört av min Fader har jag låtit er.

Bästa vän är Gud

Jakob 4:8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Rengör dina händer, du syndare, och rena era hjärtan, du dubbelklickar sinnade.

Hur du väljer dina vänner

Ordspråksboken 12:26 Den som är rättfärdig är en guide till sin granne, men det sätt de ogudaktiga leder dem vilse.

Ordspråksboken 13:20 Den som går med den vise blir klok, men följeslagare dårar kommer att lida skada.

Ordspråksboken 14:6-7 En bespottaren söker visdom förgäves, men kunskap är lätt för en man att förstå. Låt närvaron av en dåre, ty där du inte uppfyller ord kunskap.

Ordspråksboken 22:24-25 Gör inga vänskap med en man som ges till vrede, ej heller gå med en vred man, så att du lär dig hans vägar och snärja dig i en snara.

1 Kor 15:33 Låt dig inte luras: “Bad företag ruiner god moral.”

Hur man behandlar dina vänner

Lukas 6:31 Och som du önskar att andra skulle göra för dig, så gör det till dem.
Romarna 12:10 Älska varandra i broderlig kärlek. Ut gör varandra i att visa ära.

Efesierbrevet 4:29-32 Låt ingen korrumperande tal kommer ut era munnar, men endast som är bra för att bygga upp, som passar tillfället, att det kan ge nåd till dem som höra. Och gör inte sörja den helige Ande, genom vilken du beseglades för dagen för inlösen. Låt all bitterhet och vrede och ilska och larm och förtal sättas bort från dig, tillsammans med alla illvilja. Var snäll mot varandra, ömsint, förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

Kolosserbrevet Sätt 3:12-14 på då, som Guds utvalda, heliga och älskade, medkännande hjärtan, vänlighet, ödmjukhet, saktmod och tålamod, med med varandra och, om man har ett klagomål mot en annan, förlåt varandra, som Herren har förlåtit dig, så du måste också förlåta. Och framför allt dessa ställer på kärlek, binder som allt tillsammans i perfekt harmoni.

Betydelsen av vänskap

Ordspråksboken 11:14 Där det inte finns någon vägledning, ett folk sjunker, men i ett överflöd av rådgivare finns säkerhet.

Ordspråksboken 17:17 En vän älskar hela tiden, och en broder föds för motgångar.

Ordspråksboken 19:20 Lyssna på råd och acceptera instruktioner, så att ni kan få visdom i framtiden.

Ordspråksboken 24:5 En vis man är full av styrka och en man av kunskap ökar sin makt,

Ordspråksboken 27:17 Järn skärper järn, och en man skärper varandra.

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments