Bibelverser om lydnad

En av de första verserna från den heliga skriften som våra barn fick lära sig var “Ni barn, lyd era föräldrar! Det förväntar sig Gud av er! ” (Efesierbrevet 6:1 KJV). De flesta människor förväntar sig att barn ska ha lärt sig att lyda, de förstår dock sällan att lydnad inte bara är för barnen, utan för alla.

Lydnad Befallt av Gud

Mosebok 6:4-9 “Hör, Israel: Herren vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med all din kraft. Och dessa ord som jag befaller dig i dag ska vara på ditt hjärta. Du skall lära dem hårt för att dina barn och ska tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara såsom ett märke på dina ögon. Du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. ”

Efesierna 6:1-3 Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, ty detta är rätt. “Hedra din far och mor” (detta är det första budordet med ett löfte), “att det kan gå bra med dig och att du får leva länge i det land.”

Kolosserbrevet 3:22 slavar, lyd i allt som är dina jordiska herrar, inte genom ögon-tjänst, som folk-behaga, men med uppriktigt hjärta, som fruktade Herren.

Hebreerbrevet 13:17 (KJV) lyda dem som har en makt över dig, och skicka er: för de ser för era själar, eftersom de som måste avlägga räkenskap, så att de kan göra det med glädje och inte med sorg: för det är olönsamt för dig.

1 Petrus 4:16-17 Men om någon lider som kristen, låt honom inte skämmas, men låt honom förhärliga Gud i det namnet. För det är dags för dom att börja på Guds husfolk, och om det börjar med oss, vad bli resultatet för dem som inte lyder Guds evangelium?

Lydnad förväntas av Gud och Jesus

Femte Mosebok 04:01 “Och nu, Israel, hör de stadgar och de regler som jag lär dig, och gör dem, så att ni kan leva och gå in och ta i besittning det land som Herren, Gud din fäder, ger dig. (Mose leverera Herrens budskap)

1 Samuelsboken 15:22 Och Samuel sade: »Har Herren samma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill att HERRENS röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och lyssna än det feta av vädurar.

John 15:14 “Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud.” (Jesu tal)
Galaterbrevet 5:13-14 Ty du kallades till frihet, bröder. Endast använd inte din frihet som en möjlighet för köttet, men genom kärlek tjäna varandra. För hela lagen är uppfylld i ett ord: “Du skall älska din nästa som dig själv.”

2 Johannes 1:06 Och detta är kärleken, att vi vandra efter hans bud, det är budet, precis som ni har hört från början, så att du ska gå i den.

Förlust av välsignelser för olydnad

Nummer 20:7-12 … Och Herren talade till Mose och sade: “Tag personal och montera församlingen, du och din bror Aron, och berätta för klippan inför deras ögon för att ge sitt vatten. Så du skall sätta vatten ur klippan åt dem och ge dryck till församlingen och deras boskap. “Och Mose tog personal från inför Herren, såsom han hade bjudit honom. Och Mose och Aron sammankallade församlingen tillsammans innan berget, och han sade till dem: “Hör nu, du rebeller: ska vi ta med vatten för dig ur denna klippa?” Och Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav två gånger och vatten kom ut rikligt, och församlingen drack, och deras boskap. Och HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom du inte trodde på mig, att upprätthålla mig som helig i ögonen på Israels folk, därför att du inte skall sätta denna församling in i det land som jag har givit dem.”

Domare 2:1-3 Nu HERRENS ängel gick från Gilgal till Bokim. Och han sa: “Jag förde er upp ur Egypten och förde dig till det land som jag med ed har lovat giva åt edra fäder. Jag sade: ‘Jag kommer aldrig att bryta mitt förbund med dig, och du skall inte sluta något förbund med invånarna i detta land, du ska bryta ned deras altaren. “Men du har inte lytt min röst. Vad är det du har gjort? Så nu säger jag, att jag inte kommer att driva ut dem innan du, men de skall bli törnen i era sidor, och deras gudar skall bli en snara för er. ”

Joshua 05:06 För Israels folk vandrade 40 år i öknen, tills alla nationen, omkom de män i krig som kom ut ur Egypten, eftersom de inte lyder HERRENS röst, HERREN svor till dem att Han skulle inte låta dem se det land som Herren hade svurit att deras fäder att ge oss, ett land som flyter av mjölk och honung.

Nehemja 9:20, 26-27 Du gav din goda Ande att undervisa dem och inte undanhålla er manna från deras mun och gav dem vatten för deras törst. “Men de var olydiga och gjorde uppror mot dig och kastade din lag bakom sin rygg och dräpte dina profeter, som hade varnat dem för att vända dem tillbaka till dig, och de begick stora hädelser. Därför gav du dem i deras fienders hand, som gjorde dem lida. (Israel bekänna sina synder för Herren)

Romans 2:6-8 Han kommer att göra var och en efter hans gärningar: de som genom tålamod i att göra gott söka härlighet och ära och odödlighet, kommer han att ge evigt liv, men för dem som är egoistiska och gör inte lyda sanningen, utan lyda orättfärdigheten, kommer det att finnas vrede och raseri.

Belöningar av lydnad

Genesis 22:17-18 Jag kommer säkert välsigna dig, och jag kommer säkert multiplicera din avkomma som stjärnorna på himlen och som sanden som är på stranden. Och din avkomma skall inta sina fiender, och i din säd skola alla folk på jorden bli välsignade, därför att du har lytt min röst. “(Herren talar till Abraham genom en ängel)

Ordspråksboken 13:13 Den som föraktar ordet ger förstörelse på sig själv, men den som vördar budet kommer att belönas.

Psaltaren 1:1-2 Välsignad är den man som vandrar inte i råd de ogudaktiga, och inte heller står i vägen för syndare, inte heller sitter i sätet för bespottare, men hans lust i HERRENS lag, och på hans lag han mediterar dag och natt.

Lukas 11:28 Men han sade: “Saliga snarare är de som hör Guds ord och hålla det!” (Jesus talar)

Efesierbrevet 5:06 Låt ingen lura er med tomma ord, ty på grund av dessa saker Guds vrede kommer över söner olydnad.

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments