Vilka är symptomen på lunginflammation hos vuxna?

Symptomen på lunginflammation hos vuxna är mångtydiga och beror på den exakta mikroorganism – bakterie, virus, svamp eller mykoplasma – som orsakar sjukdomen. Symptom på lunginflammation hos vuxna kan likna symptomen vid influensavirus eller till och med vanlig förkylning. Några av de vanligaste symptomen vid lunginflammation hos vuxna är feber, frossa, hosta, bröstsmärtor, huvudvärk, muskelvärk och onormal trötthet eller utmattningskänsla. Lunginflammation kan vara en livshotande sjukdom, så alla som misstänker att de drabbats av lunginflammation bör kontakta läkare omedelbart.

Hos gamla personer kan symptomen, paradoxalt nog, vara mindre allvarliga. Detta betyder inte att själva sjukdomen är mindre allvarlig. Vuxna med nedsatt immunförsvar kan också uppleva lindrigare symptom. Symptomen på lunginflammation hos barn brukar vara kraftigare än hos vuxna.

Typerna av lunginflammation skiljs av orsakerna. Pneumokocker är den kliniska termen för bakteriella pneumoniinfektioner. Mykoplasmapneumoni är pneumoniinfektioner orsakade av mykoplasma – organismer som bär kännetecken av både virus och bakterier. Klamydiapneumoni är en viral pneumoniinfektion. Även om både svampangrepp och kemiska orsaker finns med som bakomliggande orsaker så är de ganska sällsynta.

Bakteriell lunginflammation visar sig snabbt, med symptom som tycks dyka upp från ingenstans. Symptomen likar de symptom som visar sig vid viral lunginflammation, men istället för andningssvårigheter blir andningen snabb. Man hostar ofta gult, grönt eller blodfläckat slem när man drabbas av lunginflammation som vuxen. Bakteriell lunginflammation betraktas som mer riskfylld än viral lunginflammation, men kan behandlas med antibiotika.

Viral lunginflammation visar sig i två stadier. Till en början visar sig symptom liknande influensasymptom, bland annat ömmande hals och aptitbrist. Cirka 24 timmar senare brukar vuxna som drabbats av viral lunginflammation uppleva höjd feber, hosta med slem och andningssvårigheter. Kraftiga virala symptom på lunginflammation hos vuxna är oförmåga att hålla andan och en ljusblå färg på läpparna eller under fingernaglar och tånaglar.

Mykoplasmapneumoni visar sig på liknande sätt som de två andra varianterna. Den tydligaste skillnaden är att hostan inte producerar slem. Mykoplasmapneumoni är inte mindre besvärlig än de andra varianterna om man tittar på symptomen.

Lunginflammation hos vuxna kan bara diagnostiseras och behandlas av en läkare. Symptomen i sig är inte tillräckliga för att man ska kunna ställa en diagnos. En läkare undersöker symptomen och lyssnar på patientens lungor för att lyssna efter onormala ljud. Ett blodprov eller slemprov kan tas för att hjälpa till med diagnostisering. I vissa fall kan en bröströntgen begäras.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments