Vilka är symptomen på arsenikförgiftning?

Symptom på arsenikförgiftning kan vara allvarliga, men ändå svåra att upptäcka. Detta beror på att arsenikförgiftning kan påverka många olika organ i kroppen, och problem med dessa organ kanske inte alltid tycks vara relaterade till varandra. En fullständig läkarundersökning, med personlig hälsohistorik och miljöexponering bör övervägas när man försöker identifiera arsenikförgiftning.

När någon lider av arsenikförgiftning kan han eller hon först drabbas av huvudvärk. Senare kommer huvudvärken att övergå till kraftiga smärtor i huvudet. Domningskänslor i händer och fötter kan också uppstå kort tid efter förgiftningen.

Andra symptom på arsenikförgiftning kan vara magsmärtor, känslighet och tryckande känsla i kroppen, kräkningar, ökad salivproduktion, gröna, gula eller blodblandade kräkningar, torr strupe, törst och svaghet. Hes röst, encefalopati, koma, talförändringar eller problem att prata, diarré, en brännande känsla vid urinering, stoltvång, problem med anus, kramper, konvulsioner, kallsvettningar, lilaröd hud, hopsjunket ansikte, röda ögon och delirium kan tyda på förgiftning. Stigande leverenzymer, hypotoni, chock, hjärtsvikt, ventrikulär arytmi, lungödem, nekros i njurarna och vitlöksosande andedräkt kan också vara förekommande symptom. En kombination av symptom i mage, lungor, hjärta, njurar, samt neurologiska och hematologiska symptom kan samlas och peka i riktning mot arsenikförgiftning.

Det bör noteras att alla dessa symptom inte måste finnas för att indikera arsenikförgiftning. Dessutom kan symptomen vara mindre tydliga om den förgiftade personen inhalerade giftig arsenik istället för att äta det. Mindre tydliga symptom på arsenikförgiftning kan inkludera hälsoproblem som kan tyckas vara allvarliga i sig själva, så som keratos på fötterna, lungcancer och hudcancer.

Förlängd exponering för arsenikförgiftning kan ofta resultera i specifika arsenikrelaterade symptom. Hyperpigmentering, hudlesioner, anemi, lungcancer, hudcancer, hyperpigmentering och hyperkeratos har alla förknippats med fortsatt exponering för giftiga mängder av arsenik. Neuropatiska symptom är ofta de första som visar sig efter förlängd exponering.

Det säger sig självt att ett annat symptom på arsenikförgiftning är döden. Alla doser av arsenik är dock inte dödliga. Gifthalten i arsenik varierar och kan bero på faktorer som upplösbarhet, valensstatus och dess ursprungskälla. Icke-organiska arsenikdelar anses generellt vara giftare än dess organiska motsvarighet. Vissa arsenikdelar kan vara upp till 500 gånger så dödliga som de är i sin naturliga form.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments