Vilka är de vanliga biverkningarna av Venlafaxin?

Venlafaxin är ett antidepressivt läkemedel som skrivs ut mot kraftiga depressionsproblem, panik och ångest. De vanligaste biverkningarna av venlafaxin är huvudvärk, muntorrhet, illamående, yrsel och förstoppning. Personer som använder detta läkemedel kan också uppleva nervositet, höjt blodtryck, trötthet, svettningar, aptitbrist eller sexuell dysfunktion. Hjärtarytmi, ökat kolesterolvärde, självmordstankar, mani eller hypomani kan också uppstå även om dessa biverkningar är ovanliga. Gravida kvinnor och personer med försämrad njur- eller leverfunktion kan behöva minskad dos.

Läkare kan skriva ut detta läkemedel till personer som lider av kraftig depression. Det kan även användas för att hjälpa personer med panik eller ångestproblem. Venlafaxin säljs under varunamnen Effexor och Effexor XR samt generiska alternativ. Effexor XR är ett lösligt piller. Både de generiska varianterna och märkesvarianterna finns i doser om 37.5, 75, 100, och 150 mg.

Kombinerade uppgifter från flera kliniska tester av Wyeth Pharmaceuticals visade att huvudvärk var en av de vanligaste biverkningarna av venlafaxin; 34% av deltagarna upplevde huvudvärk medan de tog medicinen. Illamående förekom hos 21-35% av deltagarna. Sömnsvårigheter upplevdes av 15-23% av personerna och sexuell dysfunktion plågade 14-34%. Andra biverkningar som rapporterades av Wreath var muntorrhet, aptitbrist, yrsel och kraftiga svettningar.

Mindre vanligt förekommande biverkningar av venlafaxin är hjärtarytmi, det vill säga oregelbundna hjärtslag, och höjd kolesterolnivå. Vissa personer som tog detta läkemedel, i synnerhet de under 25 år, kunde uppleva självmordstankar eller våldstankar. Av denna anledning rekommenderas inte venlafaxin för personer under 25 år. Även om allergiska reaktioner också är en möjlig biverkning av venlafaxin är det väldigt få som upplever detta problem. Venlafaxin kan trigga igång en manisk eller hypomanisk period hos patienter som är bipolära.

Forskning indikerar att om en gravid kvinna tar venlafaxin under tredje trimestern av graviditeten, kan barnet födas med biverkningar av venlafaxin. Dessa biverkningar skapar komplikationer som kan kräva långvarig sjukhusvistelse. Barnet kan behöva placeras i kuvös, och droppmatning kan bli nödvändigt. För att undvika dessa problem kan läkaren sänka dosen eller tillfälligt upphöra med behandlingen under tredje trimestern.

Venlafaxinets påverkan är relativt stor. Doseringsreduktioner kan behövas för att undvika att överbelasta redan belastade lever- och njurfunktioner. Patienter med mild eller måttlig levercirros eller leversjukdom kan behöva ta 50% mindre av medicinen än friska personer. Att reducera dosen med 25%-50% rekommenderas för personer som genomgår dialys. Patienter med kroniska hälsoproblem upplever generellt bättre framgång med denna medicin när dosen individanpassas.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments