Vilka är de skadliga effekterna av halsbölder?

Halsböld (även kallad Peritonsillit) är en sorts böld som framträder bakom halsmandlarna. En halsböld orsakas i regel av streptokocker eller bakterier (alfastreptokocker) från munhålan. Det kännetecknas av att den drabbade känner smärta i halsen samt har svårt att gapa då detta orsakar smärta och brukar kallas för trismus. Behandling av halsbölder brukar innehålla antibiotika samt tömning av bölden.

I värsta fall kan en halsböld leda till sepsis som kan leda till dödsfall. Detta sker när en infektion orsakar en inflammatorisk reaktion. Det finns även rapporterade där nekros uppstått, alltså celldöd i vävnaden. I regel brukar det inte gå så långt men det kan skapa stor smärta och annan irritation. Om en halsböld får gå obehandlad kan en rad olika symptom uppstå som stor smärta i halsen, värk i öronen, svårhet att svälja, nacksmärta samt huvudvärk.

Halsbölden diagnostiseras av läkaren efter en manuell undersökning av halsen. De som drabbas av en halsböld kring tonsillerna brukar ha en medicinsk historia av bakteriell faryngit (inflammation i halsen). Detta kan även gälla de som har en halsböld vid baksidan av svalget men i detta fall har den drabbade också förmodligen haft en förkylning. Viktigt att påpeka är att det inte rör sig om halsbölder så snabbt du får ont i halsen. En infektion som skapar infektion i halsen är oftast betydligt mindre allvarigt än så.

För att behandla halsbölder som behandlas i ett senare skede brukar man göra ett kirurgiskt ingrepp på bölden genom att skära upp den vilket resulteras i att bölden dräneras. Detta gör att den smärta som den tilltryckta vävnaden i halsen upplever lindras. Bedövning kan användas men reserveras oftast till barn eller oroliga vuxna patienter. Antibiotika används i behandlingen för infektionen som skapade bölden. Klindamycin används ofta i denna behandling då det är effektivt mot infektioner i svalget samt i mjukdelar och huden. Klindamycin används då denna infektion internationellt sett är resistent mot penicillin.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments