Vilka är de vanligaste orsakerna till smärta i mjälten?

Mjälten är ett organ i kroppen som dränerar kroppen på gifter för att skydda mot infektion. Mjälten är visserligen ett relativt motståndskraftigt organ, men utveckling av vissa tillstånd kan leda till kraftig smärta i mjälten. En av de vanligaste orsakerna till smärta i mjälten är bakteriella, parasitburna eller virusbaserade infektioner. Detta är vanligtvis den mest behandlingsbara typen av smärta i mjälten eftersom det vanligtvis kan botas med hjälp av olika receptbelagda läkemedel. Bortsett från detta kan även snabbt växande tumörer orsaka smärta i mjälten som kräver omedelbar behandling. Smärta i mjälten till följd av ett direkt trauma bör också behandlas med omsorg, eftersom det kan leda till utveckling av en inre blödning. I allmänhet bör personer som upplever smärta i mjälten söka läkarvård så fort som möjligt.

En av de vanligaste orsakerna till smärta i mjälten är bakteriell, virusbaserad eller parasitburen infektion. Vanligtvis sträcker sig smärta förknippad med dessa typer av infektioner från måttlig till kraftig, och uppstår relativt snabbt. Ofta kan smärta i mjälten som uppstår till följd av bakteriell, virusbaserad eller parasitburen infektion vara relativt allvarlig, och bör behandlas som så, och kräver medicinsk vård så fort som möjligt. Medan antibiotika och andra typer av receptbelagda läkemedel kan bota denna typ av smärta i mjälten ibland, kan mer aggressiva behandlingsformer behövas ibland.

Utvecklingen av en tumör, oavsett om den är cancerogen eller icke-cancerogen, har också kopplats samman med utveckling av smärta i mjälten. Till skillnad från smärta i mjälten som uppstår till följd av infektion, brukar smärta förknippad med utvecklingen av en tumör vanligtvis komma gradvis. Smärta i mjälten som beror på en tumör är ofta ganska lindrig till en början, och tilltar i intensitet när den lämnas obehandlad. Studier har visat att även icke-cancerogena tumörer på mjälten kan vara ganska farliga, eftersom de kan orsaka bristningar på mjälten. Detta kan leda till inre blödningar, vilket, om de lämnas obehandlade, kan vara livshotande.

En skada orsakad av ett direkt trauma i mjältområdet leder vanligtvis också till utveckling av kraftig smärta i mjälten. Fall, slag och bilolyckor kan alla orsaka smärta i mjälten, tillsammans med andra typer av allvarliga komplikationer. Vanligtvis har personer som drabbats av denna typ av skada och sedan upplevt kraftig smärta, troligtvis drabbats av bristningar i mjälten. Eftersom en sprucken mjälte kan leda till inre blödningar, bör personer som drabbats av detta söka läkarvård så fort som möjligt.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments