Psykoterapi – ett komplement till läkemedel vid ADHD hos vuxna

ADHD brukar man i regel prata om när det gäller barn och ungdomar. Det är dock något som även påverkar vuxna individer. Det finns läkemedel som visat sig vara väldigt effektiv mot ADHD men trots detta brukar de flesta sluta med behandlingen innan 2 år har gått. Effekterna är då främst kortsiktiga. Nu har det visat sig att även psykoterapi kan göra mycket för de som diagnostiserats med ADHD.

ADHD är neuropsykiatriskt tillstånd som är utvecklingsrelaterat. Detta innebär att man har svårt för att kontrollera impulser, koncentrationssvårigheter och andra förhindrande förmågor. Planering och organisation är andra saker som är svåra. Det beräknas att mellan 1,2 % till 7,3 % av alla vuxna har ADHD och tre av fyra gånger är det genetiskt överfört.

De första studierna visade att psykoterapi kunde få motsatt effekt och göra saker värre för de med ADHD. Men efter det har man försökt att anpassa terapin efter vuxna med ADHD mer specifikt för deras behov. På senare tid har man konstaterat att med ett hjälpprogram som innehåller mindre delar av psykoterapi (delvis i grupp) så kan det göra stor skillnad på kort sikt, på längre sikt saknas det forskning för att dra några säkra slutsatser. Det framställs dock att det har en positiv effekt under ett par månader och i ett fall upp till ett år. I dessa fall har de allra flesta också kombinerat psykoterapin med medicinering. Därför slår man fast att psykoterapi kan vara ett bra supplement till de traditionella medicinerna.

Det är viktigt att komma ihåg att varje individ reagerar väldigt olika på olika behandlingar. Psykoterapi kan som sagt i vissa fall göra det värre även om det inte är meningen. Det är därför viktigt att utforska olika metoder vetenskapligt för att hitta bästa möjliga behandling och hitta de sakerna som passar bäst till de olika individerna.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments