Tecken på sköldkörtel problem hos män

Sköldkörteln har en viktig inverkan på kroppens ämnesomsättning, funktionen den har är att omvandla jod till sköldkörtel hormoner. En studie visar att 3 miljoner av 15 miljoner amerikanska män har problem med sköldkörteln. Det problem som sköldkörteln inhalar är att den antingen producerar för mycket hormoner ut i kroppen eller att den producerar för lite.

Några symtom på att en man har sköldkörtel problem är följande

Hjärtklappning
Diarré
Minskad muskel inverkan
Slöhet
Håravfall
Onormal viktminskning eller oväntad viktökning

Kan också få plötslig depression

Sköldkörteln har en livsviktig inverkan hos kroppen, den bildar hormonet TSH som styr kroppens ämnesomsättning i cellerna.
Det finns två olika typer av rubbningar, för mycket produktion av TSH eller för lite. Sjukdomen uppkommer av att kroppens egna immunförsvar attackerar kroppen, vid det här fallet sköldkörteln.

Symtom på att du har problem med sköldkörteln kan vara att du är seg, lätt irriterad, glömmer saker lätt, trött ,nedstämdhet, hjärtklappning och minskad sexlust.

Om du har för lite hormon går kroppen på sparlåga, det betyder att du får viktuppgång och blir trött och seg.
Däremot om du har för mycket hormon ökar ämnesomsättningen, du blir lätt rastlös och får svettningar.

Sköldkörtel tumörer är inte märkbara utan dom ses vanligen hos en läkare vid examen. Tecken på förekommande sköldkörtel tumör är svårigheter att svälja, hals smärta och att man får en hes röst.

Både män och kvinnor kan drabbas av besvären, Män drabbas 10 gånger så sällan som kvinnor, varför det är så vet forskarna inte i dags läget .

Sköldkörtel problem kan i viss mån vara ärftligt, om man vet att ens föräldrar har problem med sköldkörteln så ska man vara uppmärksam på vad symtomen säger, det är för ens eget bästa.

För att behandla sköldkörtelproblem tar man i första hand medicin och i andra hand operation.

Beträffande artikel

Kategorier: Utvalda
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments