Användning av kopparsulfat

Kopparsulfat är ett salt som består av koppar- och sulfatjoner. Det används ofta som bekämpningsmedel och för besprutning och klassas som mer eller mindre hälsofarlig. Därför bör man vara försiktig när man använder det.

Man kan även använda kopparsulfat för att döda sniglar, snäckor och svampar. Ämnet finns i lösningen Bordeauxvätska som man ofta använder för att bespruta vinrankor med.

Det allra största användningsområdet är inom jordbruk. Där håller man koll på sina åkrar, träd och grönsaker genom att låta kopparsulfatet kontrollera bakterier och svampar. Även genom att rätta till brister i jorden och göda djur som till exempel hönor och grisar.

Kor kan också kan dra fördel av kopparsulfatet. Det har visat sig att saltet kan hjälpa till att främja djurens klövar och motverka smittsamma sjukdomar. Även fårens fötter kan må bra av att få bada i så kallat kopparsulfatbad. Däremot får man inte glömma den miljöpåverkan badet kan innebära och vara noggrann med att det görs på rätt sätt och inte rinner ut i naturen och förstör.

Behandling av kommunalt vatten står också på kopparsulfatets agenda. Det dödar alger och iglar men man använder det inte i dammar där vissa fiskar lever då det finns vissa arter som är känsliga för koppar. Bland annat karp, forell, guldfisk, koi och lax.

För att framställa kopparsulfat kan man bland annat blanda svavelsyra och kopparoxid. Det finns även industriella tekniker för att framställa det, till exempel genom att smälta metall och sedan späda ut den i svavelsyra (kort förklarat).

Trots att kopparsulfat är giftigt är det endast i en viss mängd. Utspädd i vatten och efter att ha reagerat med lite stålull kan den få spolas ner i avlopp. Små mängder kan få spolas ned direkt. Det finns redan mycket kopparsulfat i naturen som kommer från till exempel plåttak, vattenledningar samt berggrunden.

Beträffande artikel

Kategorier: Utvalda
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments