Varför är mitt kylskåp så högljutt?

Ibland när man befinner sig i köket kan man upptäcka att man störs av ett ljud som kan vara mycket enerverande. Det är kylskåpet. Vissa kylskåp låter mer än andra, och det finns kylskåp som ständigt ger ifrån sig en massa olika ljud.

Varför är då ditt kylskåp så högljutt? Olika ljud har olika orsaker. Om ditt kylskåp låter med ett bubblande ljud behöver du inte vara det minsta oroad. Detta är bara ett tecken på att kylskåpet fungerar, och det är köldmedlet som cirkulerar i systemet, som du hör. Om kylskåpet surrar är det motorn / kompressorn på baksidan som du hör, och detta är också en indikation på normal drift.
Ett prasslande ljud kommer när luften i kylskåpet fördelas på bästa sätt.

Om kylskåpet inte står exakt i våg med golvet, eller om det stöter i väggen kan ett vibrerande ljud höras, och det kan du slippa om du ser till att ditt kylskåp placeras exakt rätt. Ett ljud som kan beskrivas som ett gnuggande ljud kan bero på att kylens fläkt bankar mot plast i kylens vägg. Om ljudet upphör då du öppnar kylskåpsdörren är det bästa att kontakta en serviceman, så kan han avhjälpa det problemet. Det finns också en massa andra ljud, som kan vara svåra att förklara.

Det finns kylskåp som låter så mycket att de stör sömnen för personer som sover i ett helt annat rum. Generellt kan man säga att nya kylskåp med freonfri gas låter mer än de gamla kylskåpen som innehöll freon. Naturligtvis kan vi inte gå tillbaka till kylskåp med den miljöfarliga freongasen, men man kan ju hoppas att tekniken går framåt, så att man kan lära sig konstruera tysta freonfria kylskåp. För ett kylskåp som ständigt ger ifrån sig ljud gör ingen glad.