Tecken på otrohet under medelålderskrisen

När man kommer upp i medelåldern, som anses vara mellan trettio och sextio år, drabbas de allra flesta någon gång av vad man kallar en medelålderskris. Ibland kommer denna kris helt oväntat, och man ser ingen egentlig orsak. Den drabbade kan råka ut för depression eller bara jobbiga tankar.

Ibland kan krisen bero på att man börjar fundera på vad man gjort av sitt liv. När man kommit en bit in i livet och börjar inse att den del av livet som återstår kanske inte är den del man gör något med sitt liv börjar man fundera. Blev det inte mer än så här? Många försöker i detta skede att, så att säga, göra något åt saken. Man börjar göra förändringar som kanske syftar till att ta igen vad man anser sig ha gått miste om. Det är ganska vanligt, framför allt hos män i medelåldern, att man skaffar sig motorcykel, eller återupptar andra aktiviteter man ägnat sig åt i ungdomen. Kanske det är ett försök att bli ung på nytt.

Det man kanske allra mest förknippar med en medelålderskris, och då framför allt hos män, är otrohet. Många män letar då efter en yngre kvinna. Förmodligen för att han ska känna sig yngre, eller bara få bekräftelse på att han fortfarande kan attrahera yngre kvinnor. Det är inte alltid han ser detta som en fast relation, ibland är denna otrohet enbart till för att ge honom bekräftelse. Naturligtvis är det inte bara hos män detta beteende finns, men det är betydligt vanligare hos män än kvinnor, att välja en betydligt yngre partner.

Ett varningstecken, om han är otrogen är om han helt plötsligt börjar uppföra sig annorlunda, eller om han blir intresserad av sitt utseende. Har han en ny parfym, eller börjar köpa kläder som han inte tidigare brytt sig om är det dags att se upp.