Lista på beskrivande adjektiv som beskriver känslor

Grammatik är nog den del av ett språk som de flesta tycker är krångligt och kanske också tråkigt at lära sig. Och även om vi lärt oss ett språk sedan barnsben, och kan uttrycka oss alldeles felfritt på språket, är det många av oss som inte kan svara på frågor rörande ordklasser eller annat inom grammatiken.

Att verb är ord som beskriver något man gör vet nog de flesta, likaså att ett substantiv beskriver en sak, men där brukar det ta stopp för de allra flesta. Ändå kan vi använda språket utan problem. Det sitter kanske i ryggmärgen, utan att vi varje gång behöver tänka på hur vi bygger en mening, eller vilken ordklass ett ord tillhör.

Adjektiv är en beskrivande ordklass som talar om hur någonting är. Det beskriver också känslor. Kanske det är därför man ofta ser att äldre dementa personer som tappar delar av sitt språk länge har kvar just adjektiv.

Det finns ju många adjektiv som beskriver känslor, och som vi använder dagligen. Åh så kallt, eller så varmt det är, är ett par exempel. Naturligtvis finns det också många andra känslor som beskrivs av adjektiv, och det är ord som är helt nödvändiga för oss om vi ska kunna uttrycka våra känslor.
Oavsett om det handlar om att uttrycka känslor rent allmänt i vardagslivet, eller om vi behöver uttrycka känslor för att skapa en relation eller ett förhållande, är beskrivande adjektiv mycket viktiga.

Listan på sådana beskrivande adjektiv är lång, och den varierar beroende på i vilket sammanhang man ska beskriva känslor. Upphetsad, upprörd, lättad, ledsen, glad, trevlig, angenäm eller ivrig är exempel på sådana ord, som kan ha stor betydelse när man vill beskriva känslor. Ju fler beskrivande adjektiv som beskriver känslor man känner till, desto lättare kan man uttrycka känslor. Därför är det alltid lättare för en person att uttrycka sina känslor på sitt eget modersmål.