Narcissistisk personlighetsstörning

Så gott som alla människor bär på en naturlig narcissism, det vill säga en önskan att bli omtyckt av andra människor. Detta är helt naturligt och absolut inget att fundera närmare på, men narcissismen kan gå betydligt längre än så. Vissa människor lider av narcissistiska personlighetsstörningar, något som kan påverka livet både för den drabbade och dennes omgivning.

En person som lider av en narcissistisk personlighetsstörning kan vara både charmig och rar till en början, men ofta visar sig de utmärkande dragen relativt snabbt. En person med den här diagnosen har en grandios självbild och tror sig själv om mycket mer än vad denne egentligen presterar. Oftast överdriver personen ifråga sina prestationer, talanger och framsteg kraftigt och kräver också enorm beundran från andra i omgivningen även om detta inte är befogat.

Avundjuka är ett vanligt problem hos en person med en narcissistisk personlighetsstörning, liksom en kraftig brist på empati. Personer med den här diagnosen har mycket svårt att sätta sig in i hur andra personer mår och känner sig, även om dessa personer råkar vara någon mycket närstående. Det är vanligt att narcissister är både arroganta och kontrollerande och de kan även bli aggressiva och uppvisa hotfulla beteenden. Detta gör att en person med den här typen av personlighetsstörning kan vara mycket obehaglig och otäck att umgås med.

De här personerna har ofta en mycket förvriden verklighetssyn, och de tror sig ofta platsa bland mycket rika och framgångsrika människor eftersom de anser att de själva också är mycket framgångsrika även om detta inte stämmer överens med verkligheten. Att ta dessa personer ur denna villfarelse går inte, det kan till och med vara farligt att försöka eftersom man aldrig kan veta hur reaktionen kan tänkas bli. I en nära relation kan grova narcissistiska inslag bli mycket besvärliga att hantera eftersom empatibrist och förvriden verklighetssyn i kombination med kontrollbehov kan skapa stora problem.

Beträffande artikel

Kategorier: populär
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments