Lista över svenska idiomatiska uttryck

Har du hört talas om idiomatiska uttryck? Det finns en hel del sådana i svenska språket, och du känner säkert igen många av dem även om du kanske inte vet att det är idiomatiska uttryck. Man kan helt enkelt kalla dem för svenska talesätt för att göra det hela betydligt enklare. Långt ifrån alla vet vad idiomatiska uttryck är, men så gott som alla vet nog vad talesätt är.

Vilka talesätt skulle du då ta med på en lista? Finns det några som du kommer att tänka på direkt, utan att behöva fundera vidare? En lista över några av de vanligaste svenska talesätten kommer här, troligtvis känner du igen många av dem, eller kanske till och med samtliga.

• Ana ugglor i mossen
• Aldrig i livet
• Dra på trissor
• Bita i det sura äpplet
• Ta i för kung och fosterland
• Av samma skrot och korn
• Den gubben gick inte
• Den dagen, den sorgen
• Blommor och bin

Detta är bara ett litet urval ur den enorma talesättsskatten som finns i det svenska språket, och de används flitigt av människor i så gott som alla generationer. De allra flesta har nog någon gång sagt; ”aldrig i livet”, när någon har bett dem om något de inte haft lust att göra, eller i andra situationer. De flesta har nog även hört uttrycker prata om blommor och bin nämnas när det blivit dags för sexualundervisning i skolan, eller samtal inom detta ämne i hemmet.

Det finns hundratals idiomatiska uttryck i det svenska språket, och medan vissa är gammalmodiga och kanske inte används så ofta idag, är andra lika vanliga idag som de var när de först uppkom. Vissa är mer moderna än andra, och vissa är mer populära bland den yngre delen av befolkningen, men gemensamt för de allra flesta svenskar är att de någon gång använder sig av idiomatiska uttryck, oavsett om de är medvetna om det eller inte.

Beträffande artikel

Kategorier: populär
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments