Vad är parallell integration?

Förvärv av ytterligare verksamheter som är på samma nivå som värdekedjan i liknande eller olika branscher. Detta kan uppnås genom intern eller extern utbyggning av företaget. Eftersom olika företag oftast är inblandade i samma skede av produktionen, gör en horisontell integration det möjligt för dem att dela resurser på samma nivå. Om de produkter som erbjuds av företagen är de samma eller liknande, kallas det en sammanslagning av konkurrenter. Om alla tillverkare av en viss vara eller tjänst på en viss marknad slår ihop sig, skulle det resultera i att ett monopol skapades. Även kallad lateral integrering.

Exempel på Horisontell Integration

Ett exempel på horisontell integration kan vara att ett olja bolagets förvärvar ytterligare oljeraffinaderier, eller en biltillverkares anskaffning av en truck tillverkare. Horisontell integration innebär flera fördelar, bland annat förmånliga stordriftsfördelar, ekonomi och omfattar ökad marknadsinflytande och en reduktion av omkostnader på det internationella marknad. Horisontell integration är i motsats till vertikal integration, där företag expanderar sig og integererar sig in i olika aktiviteter, som också kallas uppströms eller nedströms aktiviteter.

Beträffande artikel

Kategorier: Övrigt
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments