Whipples sjukdom – ovanlig, men ¬sannolikt underdiagnostiserad

Whipples sjukdom orsakas av en grampositiv bakterie som kallas för Tropheryma whipplei. Det är en kronisk sjukdom som för det mesta drabbar tunntarmen men också olika leder, det kardiovaskulära systemet samt det centrala nervsystemet. Whipples sjukdom kännetecknas för att skapa fettdepositioner i tunntarmens mukosa och lymfnoder, malabsorption, steatorré och artrit. Sjukdomen är ovanlig och dokumenterades första gången 1907 av den amerikanske doktorn George Hoyt Whipple. Han kom senare att vinna nobelpriset i medicin 1934 för sitt arbete med perniciös anemi.

Ett problem med att Whipples sjukdom är så ovanlig är att diagnosen sällan ställs vilket försämrar en patients chans att bli ordentligt behandlad. Många gånger upptäcks sjukdomen först när en obduktion genomförs. I dagsläget krävs det ofta att den drabbade träffar en rad olika experter innan diagnosen för Whipples sjukdom görs. Det är därför det är viktigt att sprida kunskapenoch kännedomen av sjukdomen för att drabbade personer snabbare ska få rätt diagnos och slippa onödigt lidande. Whipples sjukdom är med andra ord underdiagnostiserad. Det har vid ett flertal tillfällen hänt att personer med mångårig smärta som satts på behandling för Whipples sjukdom snabbt återhämtat sig efter en lång och seg kamp mot smärtan.

Symptomen för Whipples sjukdom kan variera då problemet härstammar från en bakterie som kan infektera de flesta organsystemen i den mänskliga kroppen. Exempel på symptom är viktnedgång, lymfkörtelförstorning, patologi i luftvägar, hyperpigmentering, feber, leukocytos, trombocytos och anemi. Smärta i leder är relativt ofta det första symptomen som dyker upp men det tar ofta år innan detta kopplas ihop med Whipples sjukdom. Viktminskningen kan ske på en rad olika sätt som malabsorption och diarré. Om Whipples sjukdom får fortskrida utan behandling kan det innebära dystra konsekvenser för den drabbade men med en korrekt antibiotikabehandling kan snabbt förbättra situationen. Med tanke på dess symptom är det viktigt att kunskapen om Whipples sjukdom sprids.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments