Vad är tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer eller coloncancer, är en av de cancersjukdomar som är vanligast i vårt land. Som med de flesta cancersjukdomar gäller att ju tidigare man kan få behandling, desto större är chansen att man ska bli frisk. När det gäller just cancer i tjocktarmen är det en sjukdom som oftast drabbar äldre personer. Det är ovanligt att någon som är under 30 år drabbas av denna cancerform.

Om cancertumören sitter i den nedre delen av tjocktarmen kallas den ändtarmscancer, övrig placering är tjocktarmscancer. Vad som orsakar tjocktarmscancer vet man inte, men det är klart att det finns en viss ärftlighet för att utveckla sjukdomen. Personer som har tarmsjukdomarna Crohns sjukdom eller ulcerös colit löper större risk att drabbas av tjocktarmscancer. Har man någon av dessa tarmsjukdomar är det viktigt att man regelbundet går på undersökningar, för att kunna upptäcka en eventuell cancer i tid.

Symptom som kan tyda på cancer i tjocktarmen är bland andra:

Magsmärtor, blödningar från tarmen, avföring mer sällan eller oftare än man brukar, svårigheter att tömma tarmen, och man upplever kanske att man inte lyckas tömma tarmen fullständigt. Avföringen kan få ett annat utseende och innehålla slem eller blod. Man blir trött och kan också få hjärtklappning.

Om man tycker sig känna igen dessa symptom ska man inte tveka, utan kontakta sjukvården för att göra en undersökning. Speciellt om man får blod i avföringen, mycket ont i magen och om man märker en tydlig förändring i avföringsvanorna är det dags att söka läkare.

Den vanligaste behandlingen vid tjocktarmscancer är att man opererar bort tumören, och efter operationen kan man eventuellt behandlas med cellgifter. Med den kunskap och den vård som idag finns för tjocktarmscancer är möjligheterna att överleva och återkomma till ett normalt liv tämligen goda. Precis som andra cancerformer kan också tjocktarmscancer sprida sig till andra organ.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: August 26, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments