Vad är syskonmisshandel?

Syskonmisshandel är en specifik form av misshandel som uppstår mellan syskon. Misshandeln är ofta av fysisk sort, men det kan även vara mental eller känslomässig misshandel. Denna typ av syskonövergrepp sker ofta mellan ett äldre, större och starkare syskon och ett yngre, mer sårbart syskon. Termen “syskonmisshandel” refererar generellt till misshandel mellan barn, men det kan även innefatta misshandelsfall där ett vuxet syskon kan visa upp samma beteende. Ansvaret för syskonmisshandel mellan barn kan oftast spåras tillbaka till föräldrarna, generellt på grund av bristande översikt av barnen.

Misshandel definieras vanligtvis av fysisk misshandel, där den ena parten är rädd att råka ut för allvarlig fysisk skada, eller att man tvingar densamma att delta i en sexuell relation med en medlem av samma familj. Syskonmisshandel är en speciell typ av misshandel som uppstår ur mycket speciella förhållanden. En förälder kan missta misshandeln för grovt syskonbråk, eller hårda lekar eftersom han eller hon förväntar sig den typen av beteende från barnen. Föräldrar har dessutom ofta skygglappar som gör att de inte ser den hårdhänta behandlingen som elaksinnad syskonmisshandel. Dessa faktorer gör syskonmisshandel till ett extra stort problem.

Föräldrar kan skilja typisk syskonrivalitet från allvarlig syskonmisshandel genom att titta efter tecken som är typiska för beteendet. Om ett barn konstant undviker sina syskon och uttrycker tydlig oro för det agressiva syskonets beteende, kan han eller hon ha blivit utsatt för syskonmisshandel. Om ett syskon utnyttjar det andra sexuellt kan offret vara utåtagerande på ett olämpligt sexuellt sätt.

Vissa miljömässiga faktorer kan främja misshandel i ett syskonförhållande. Föräldrar som favoriserar ett av barnen eller ofta jämför dem kan bidra till syskonmisshandel. Om barnen utsätts för våld av föräldrarna är det också mer troligt att de själva börjar bete sig på samma våldsamma sätt som de vuxna som står dem närmast.

Även om ovanstående faktorer är viktiga, finns det egentligen bara ett praktiskt och effektivt sätt att förebygga syskonmisshandel, och det är att föräldrarna har koll på barnen. När barnen beter sig våldsamt – mot varandra eller någon annan – bör föräldrarna sätta ner foten och få stopp på detta beteende. Givetvis finns det inget säkert sätt att få barnen att bete sig som föräldrarna vill, men engagerat föräldraskap minskar alltid risken.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments