Vad är skillnanden mellan Sinuit och Yrsel?

Sinuit (bihåleinflammation) hänvisar till inflammation i bihålorna som uppstår av en virus, en bakterie- eller en svampinfektion.

Det finns två typer av sinuit, kronisk och akut. Du behöver inte vara en läkare för att förstå hur akut sinuiten är. Det är mycket enkelt: det hålrum runt dina nasala passager är inflammerade och svullna. Denna förutsättning stör rätt och slätt det nödvändig drän och orsakar att slem samlas. Men det sker ibland att sinus problemerna är långlivade och kan leda till andra komplikationer med fler allvarliga infektioner. Och när sinus problemet är bestående eller återkommande, har du att göra med en kronisk sinuit. Många läkare och professorer definierar kronisk sinuit med att den varar längre än två månader eller att den är återkommande.

Sinusit är det gemensamma namn för två typer av tillstånd. De viktigaste faktorna mellan de två typerna, är hur länge de varar. De två typerna är: 1) Akut – plötsliga kall-liknande symtomer som rinnande och tilltäppt näsa och smärtor som inte går bort efter 7- 10 dagar. Akut sinuit varar normalt i 4 veckor eller mindre. 2) Kroniska – ett tillstånd som kännetecknas av sinus inflammation, symptomerna varar 8 veckor eller längre.

Kronisk sinuit innebär att symtomen av sinuit kan inträffa ganska ofta eller under lång period. Symtomerna är oftast mer irriterande än smärtsama. Däremot kan de med kronisk sinuit s ha fler återkommande attacker av akut sinuit, som kan vara mycket smärtsamma.

Några av orsakerna till sinuit är: svampar, bakterier, allergener, virus, förkylningar och influensa. Om det finns en infektion i den nasal passagen kan det uppstå svullnad, vilket kan ha en negativ effekt på öppningarna i bihålorna (på förmaket av ostium). Om denna öppning är tilltäppt, kan bihålsrummen bli överbelastade med luft och slem och orsaka tryck eller smärta i bihålernas väggar.

Sinus infektion eller sinuit, är en inflammation i bihålorna och de nasale passager. Sinusit kan orsaka många symtom som huvudvärk, tryck i ögonen, näsan, kind, eller på den ena sidan av huvudet. Förutom dessa symptomer, kan det komma andra symptomer som hosta, nysningar, feber, nästäppa eller dålig andedräkt. En person som har en sinus infektion har en av följande två typer: En akut, där symptomerna uppstår plötsligt, eller kronisk, där de är långsiktiga.

På grund av smittan, är det en stor risk att det inre öra drabbas, som i sin tur påverkar balansen i kroppen. En sinus infektion och den yrsel som fölger med, kan behandlas av läkaren som kan ordinera de rigtiga läkemedel. Det är bäst att söka läkarvård och få  behandlat sina bihålor innan de börjar  påverka dig allt för allvarligt. För att förebygga  sinuit och yrsel, ska man  stärka sitt immunsystemet genom att äta hälsosamt och gärna kosttillskott.

Lakrits är en av de mest populära använda medicinalväxter. Lakrits rötter är perfekta för att bekämpa sinus infektioner, och är därför perfekta för att bekämpa själva sinuiten också. Inflammation i näshålan kan minskas genom att använda roten från lakrits, vilket kommer att minska symtomerna vid sinuit. Eftersom lakrits är kraftfull och slemlösande, bidrar den till att tunna ut i slemmet som sitter i näshålan. Den största fördelen med att använda lakrits rötterna, är att det inte ger några biverkningar, jämfört med andra vanliga och receptbelagda läkemedel.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments