Vad är perceptuell utveckling?

Perceptuell utveckling är en aspekt av kognitiv utveckling som låter en ung människa börja översätta och förstå känslomässig input. Under de första levnadsåren sker den perceptuella utvecklingen extremt snabbt. Som föräldrar är väl medvetna om, sker utvecklingen hela tiden hos många barn i den här åldern, när de samverkar med världen runt dem och lär sig mer om vad de rör vid, ser, luktar, hör och smakar. Perceptuell utveckling är anledningen till att psykologer och folk som studerar barnutveckling rekommenderar att man ger barnen stimulans – rika miljöer.

Processen kring den perceptuella utvecklingen är nära sammanknuten med motorikutvecklingen. När ett spädbarn växer börjar de exempelvis kunna hålla huvudet uppe på egen hand, och de lär sig vrida sina huvuden så att ögonen kan hålla koll på omgivningen. På samma sätt ger deras förmåga att krypa och senare även gå, barnen möjlighet att samverka med omvärlden. När ett spädbarn utvecklar finmotoriken kan han eller hon till exempel börja använda föremål som skallror och bollar.

Vissa aspekter av perception är inbyggda och inleds kort efter födseln. Andra behöver dock förfinas och utvecklas. Nyfödda har till exempel inte särskilt bra syn. Inom några veckor börjar de dock kunna skilja mellan olika mönster, och får skarpare och bättre färgseende, och kan följa rörelser. Att omges med berikande material, som exempelvis färgglada mobiler och mönstrade leksaker uppmuntrar perceptuell utveckling hos barn.

Perceptuell utveckling hos barn är en av de saker som spåras av pediatriker för att komma fram till hur man ska kunna upptäcka utvecklingsproblem hos barn så tidigt som möjligt. Om ett barns perceptuella utveckling inte följer mönstren som tagits fram genom studier och observationer av andra barn, kan det vara en indikator om att barnet har en försvagning. Ett barn som inte svarar på hörselstimulans eller som är inkonsekvent när det gäller att svara på hörselstimulans kan ha en hörselnedsättning eller problem när det gäller att hantera ljud.

Föräldrar kan skapa en miljö som stimulerar och främjar perceptuell utveckling hos sina barn. Att ge barnen olika känsloinput hjälper dem att etablera och utveckla naturliga vägar som kommer att användas hela livet. Aktiviteter som sträcker sig från att sjunga för barnen till att krama dem kan vara gynnsamma, och det kan även vara bra att förse barnen med verktyg som exempelvis leksaker, pyssel och enkla möjligheter att samverka med omgivningarna och med andra levande varelser, från vuxna människor till husdjur.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments