Vad är en kolloid?

En kolloid är slutresultatet när en substans blandas jämnt och mikroskopiskt i en annan utan att strukturen ändras. Kolloider skiljer sig från andra kombinationer, som exempelvis lösningar, på grund av det faktum att ingen av beståndsdelarna löser upp sig eller genomgår några strukturförändringar under kombinationens bildning. Kolloider kan existera i kombinationer av alla slag, inklusive gas, vätska och solida unioner. I ett emulgerat tillstånd kan kolloidunioner bestå av en eller flera ej blandbara beståndsdelar där man använder jämn distribution av de individuella delarna. Några välkända exempel på kolloider är mjölk och dimma.

Blandningar eller unioner av olika material och substanser existerar i olika former. I de flesta genomgår en eller flera av de individuella delarna någon typ av fysisk eller kemisk förändring. Till skillnad från kombinationer som lösningar och allianser innehåller kolloidblandningar en jämn distribution av alla beståndsdelar i deras ursprungliga, oförändrade form. Detta innebär att kolloider levererar de individuella kännetecknen av alla dess delar och inte en reaktiv kombination av kvaliteter. På det här sättet kan aktiva ingredienser placeras i andra bärande ämnen utan att ändra form eller negativt påverkas av deras kännetecken.

Kolloidblandningar består av två distinkta delar: en bärande fas eller substans och ett bärande medium. Mjölk till exempel, är en kolloid som består av vätskan smörfett som bärande fas, distribueras i ett vattenbaserat medium. Kolloider kan bestå av kombinationer av alla former, där vanliga unioner är vätska/luftblandningar som dimma och solida/luftblandningar som rök eller molntäcken. Andra vanliga kombinationer är vätska/gasblandningar som vispgrädde, vätska/solid gelblandningar som gelatin, och solida/vätska blandningar som blod och bläck. Dekorativa tranbärsglas är ett exempel på en solid/solid blandning och är en kombination mellan rött glas och guldklorid.

De individuella delarna i vätska/vätskakolloider är inte alltid blandbara och skulle separeras gradvis efter kombinationen om inte ytterligare tillskott presenterades. Dessa tillskott är kända som ythållare och de binder samman ytspänningskännetecknen i blandningen vilket uppmuntrar de ej blandbara komponenterna att förbli jämnt fördelade. Mjölk är ett av de mest välkända exemplen på dessa unioner och emulsioner. Kolloider kan även sättas samman för att uttrycka ostabila, fraktionella kvaliteter som tillåter dem att flyta när de utsätts för press, och sedan fästa samman igen när pressen lättat. Ett exempel på detta fenomen är tandkräm, som flödar när tuben kläms ihop och sedan förblir stabil på tandkrämen.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments