Vad är en brun eremitspindel

Spindlar är djur som trots sin ringa storlek skrämmer många människor. Blotta åsynen av en spindel kan få många att rygga tillbaka. Om vi befinner oss i Sverige finns det inte speciellt mycket att vara rädd för. Här finns inga giftiga spindlar som kan göra någon skada. I andra delar av världen finns det däremot en hel del spindelsorter som är giftiga, men även deras rykte är ogrundat i många fall.
Många av de spindlar vi talar om som farliga ger inte större besvär vid ett bett, än om man blir stucken av en geting. Det är oftast bara den som är allergisk som löper en risk om han eller hon blir biten av en spindel.

Det förekommer dock även fall där spindelbett har gett allvarliga konsekvenser, och som till och med har slutat i dödsfall. Vanligare är annars att de allvarligare betten kan ge upphov till kramper, attacker av svettningar eller starka smärtor i lymfkörtlarna.

En av de spindlar som är giftiga är brun eremitspindel. Den heter Roxoceles Reclusa på latin, och finns enbart i Nordamerika. Även denna giftiga spindel ger bett som normalt inte gör större skada än ett getingstick, men det kan förekomma lokal vävnadsskada till följd av bettet. Om man blir biten av en brun eremitspindel är det klokast att kontakta läkare och få sitt bett tillsett. Barn, äldre personer, allergiker och de som lider av någon hjärt eller kärlsjukdom kan drabbas allvarligare av ett bett, och dessa grupper bör absolut uppsöka vården om de blir bitna av en eremitspindel. Man tror sig också kunna koppla en del fall av oförklarlig anemi till brun eremitspindel. Normalt är det alltså bara om man befinner sig i Nordamerika man behöver se upp med denna spindel, eftersom det är den enda plats där den finns naturligt. Det finns en liknande spindelart, som kallas medelhavseremitspindel, som man kan råka ut för i länderna runt Medelhavet.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: May 30, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments