Vad är effekten av Kalium brist?

Kalium brist är ovanligt i USA, eftersom de flesta få tillräckligt med kalium via kost eller som supplement via multivitaminer. Personer med vissa medicinska tillstånd, t.ex. njursjukdom eller problemer med matsmältning, kan dock vara utsatta för en ökad risk. En diagnos på at man har kalium brist ska göras av en läkare, innan man börjar komplimentera sin kost med ekstra kalium, för mycket kalium kan faktiskt vara giftigt.

Symptomer på Mild Brist

Enligt National Institutes of Health, kan en mindre brist på kalium orsaka några få symtomer. I de flesta fall milda, och kan vara brist på energi, irritabilitet, förvirring, trötthet och hjärtrytms rubbningar. Denna milda brist kan bero på ett otillräckligt kostintag av kalium.

Hypokalemia (Kaliumbrist)

Hypokalemi är ett potentiellt livshotande och en effekt av kalium brist, som kan uppstå vid att nivået av kalium i kroppen sjunker snabbt, f.ex långvariga kräkningar, njursjukdomar, överdriven användning av urindrivande medel eller metabola störningar. Enligt Oregon State University, kan hypokalemi också orsaka muskelkramper, muskelspänningar, smärtor i buken eller tarmarna och förlamning av  lungorna. Om den lämnas obehandlad, kan man få muskulär paralysering eller man risikera att få dödliga hjärtarytmier.

Försämrade Muskel sammandragningar och Nerv transmissioner

Passande nivåer av kalium är viktigt för regleringen av muskler och nerver i kroppen, enligt George Mateljan Foundation. Rör sig Kalium in  och ut ur cellerna genom muskler och nerver via speciella kanaler. När detta flöde av kalium är påverkad eller blockerad på grund av kaliumbrist eller annat, blir muskel sammandragningarna och nerv transmissionen kraftigt nedsatt. Effekterna av detta, rangerar allt från milda krampanfall  och nerv retlighet till fullständig förlamning

Högt Blodtryck

University of Maryland Medical Center menar att kalium brist ökar risken för högt blodtryck och att en komplettering med kalium i kosten kan minska denna risk. Kalium tillskott hjälper inte alla, och det bör heller inte användas i stället för en traditionell behandling av kaliumbrist.

Andra effekter av Kalium brist

När kalium nivåerna är för låga, vill många viktiga kroppsfunktioner bli påverkade och reglerade. Kalium spelar en avgörande roll för lagring av kolhydrater i kroppen och för att upprätthålla kroppens pH- och elektrolytbalans. Kalium förhindrar också urinblåsans kalcium förlust som orsakats av för högt intag av natrium. Kalcium är viktigt för skelettet.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments