Tvåårsavtal ger 3,5 procent

Läkarförbundet har förklarat fram ett nytt avtal som ska gälla från den 1:a april 2010. Med sina motparter Pacta, Sveriges kommuner och landsting och SKL har de kommit fram till att göra en ökning på lönerna med 2% 2010 och minst 1,5% 2011. Karin Rhenman från läkarförbundet anser sig vara nöjd att förhandlingarna gick relativt smidigt utan att behöva någon medling eller strejk. För AT-läkare innebär avtalet också förändringar. Från 2011 ska lägstalönen för AT-läkare tas bort och istället ska de få sina löner förhandlade individuellt med möjlighet att omförhandla var 12:e månad. Även medicinestudernade ska få förhöjd ersättning med totalt 1000 kronor.

Det man inte fick med som ville ha med från läkarförbundets sida var förändringar i jour och beredskap samt andra förbättringar inom arbetsmiljön. Men läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm påpekar att man inte kan få med sig allt man vill i dessa förhandlingar. Hon förklarar också att det fanns saker de fick arbeta hårt för att hålla utanför avtalet. SKL hade krav på att införa ett pensionsavtal som är avgiftsbestämt. De ville även ha ett omställningsavtal vilket skulle innebära åtgärder för att bli anställningsbar om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Läkarförbundet slog bort detta förslag då de inte ansåg att det var något som hörde hemma i förhandlingarna för ett nytt avtal.

En annan aspekt som inte kom med i avtalet var frågan om jämställda löner. Läkarförbundet ville se årliga rapporter för att se hur jämställdhetsarbetet när det kommer till lönerna utvecklas. Det är en fråga som istället som tas upp senare när det diskuteras hur löneavtalet ska införas i praktisk form. En god nyhet för gravida är att de slipper att jobba på jour under de sista månaderna som de är gravida. Föräldrapenningstillägget förlängs också med 60 dagar så att det sträcker sig över 150 dagar totalt.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments