Tolk – bara när det gäller liv och död

Sverigedemokraterna har lagt fram sin hälso- och sjukvårdspolitik där vissa har klagat över deras invandrarsyn inom sjukvården. Mycket av deras förslag liknar de andra riksdagspartierna men det finns vissa punkter de särskiljer sig som vissa anser vara stötande.

Vårdpolitiken är kanske inte den fråga som partiet är mest synligt inom men som ett riksdagsparti behöver de en plattform inom samtliga områdena. Den största delen av deras planer delas med de andra partierna men det finns vissa punkter som sticker ut. Sverigedemokraterna anser att papperslösa inte ska ha tillgång till fri vård, inte heller de personer som är ”gömda”. De två stora partierna S och M har tidigare varit restriktiva inom detta område också men med stöd från de mindre partierna har de drivit igenom subventioner för sjukvård till papperslösa. Sverigedemokraternas Björn Söder säger att en person inte ska nekas akut vård men de ska betala fullt pris vilket ska skötas i efterhand. Söder anser också att om en person vistas i landet olagligt eller inte kan betala för sin vård så bör ansvarig personal kontakta myndigheter eller polisen.

Det finns viss oro att de som innefattas i denna grupp inte kommer söka sjukvård under dessa omständigheter, vilket Söder anser är individens egna ansvar att skaffa sig sjukvård eller att vistas i ett land lagligt. Vidare kräver SD att vårdpersonal ska kunna tala en ”god och förståelig” svenska för att se till att missuppfattningar ska uppstå. En del anser att detta är lite av en dubbelstandard då SD samtidigt anser att tolkar inte ska bistås för de som inte talar svenska vare sig de är här legalt eller illegalt. De ska enligt SD bistås med om patienten betalar för dem istället för landstinget då de anser att alla som är medborgare i Sverige ska lära sig tala svenska. Undantag kan enligt SD göras om det rör sig om liv och död.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments