Svagt vetenskapligt underlag för behandling med oseltamivir vid influensa

Oseltamivir mer känt som Tamiflu är ett medel som är antiviralt och bromsar symptomens utveckling för många virusinfektioner. Eftersom att oseltamivir inte ger en resistens mot infektioner är det inte ett vaccin. Vad det gör är att oseltamivir förhindrar ett virus som finns i kroppen från att sprida sig mer än vad det redan gjort. I amerikanska studier har det visat sig att vissa former av influensa är resistent mot oseltamivir i smått otroliga 98,5 % av fallen.

2009 ökade användningen av oseltamivir markant som en respons till att den fruktade influensan A/H1N1 spred sig över världen. Studier vid tiden påvisade att behandling med oseltamivir förminskade risken för att komplikationer på patientens nedre luftvägar hos vuxna som exemeplvis drabbats av lunginflammation men i övrigt var friska. Samma institut som varade för dessa studier har efter kritik gjort vidare efterforskningar då den första studien ansågs vara för begränsad. Genom att undersöka databaser från 1950 till 2009 lyckades de finna 1399 studier relaterade till oseltamivir inom aktuella parametrar. Av dessa visade sig att endast 20 passade in i den nya studien. Vad dessa studier visar är att det inte finns något bevisunderlag för att påstå att oseltamivir förminskar risken för att komplikationer på patientens nedre luftvägar ska uppstå. Det de fann var att de som behandlas inom 48 timmar från första symptom kan med hjälp av oseltamivir förkorta sjukdomsperioden med 1 dag.

Slutsatsen för dessa resultat är att oseltamivirs verkliga effekt måste omvärderas. Personerna bakom studien anser att användningen av oseltamivir vid säsongsbaserad influensa resulterar i en högst marginell förbättring mot att inte använda läkemedlet. Det finns ingen vetenskaplig grund som påstår att medlet skulle motverka några som helst komplikationer. Om det finns en samhällsnytta för att behandlas med oseltamivir så är den ännu inte upptäckt. Det krävs med andra ord mer forskning på området.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments