Sorkfeberprognos: Sorkdata pekar på nytt, stort utbrott

Sorkfeber är en virussjukdom som överförs från skogssorkar till människor. Denna blödarfeber kan ge symptom i njuren men är ganska mild när det gäller andra liknande virus. Det dokumenterades först 1934 av två svenskar och de beskådade först i Finland. Sorkfeber är en hemorragisk feber som drabbar njurarna men anses ändå vara av mild karraktär. De vanligaste kännetecknen är feber, smärtor i både rygga och mage och huvudvärk. Det kan i värsta fall leda till att du behöver behandling i form av dialys. Smittad blir man i regel då en sork med viruset lämnar efter sig avföring, saliv och urin i skogen. Smittningen sker då genom inandning av dammpartiklar som varit i kontakt med sorkens efterlämningar. >Sorkarna själva blir inte sjuka men det kan som sagt drabba en människa. Det är dock inte smittsamt mellan två människor.

Under första halvan av 2010 steg diagnoserna från sorkfeber kraftigt och 111 fall rapporterades. Antalet rapporterade fall sammanfaller ofta med antalet sorkar som existerar varje år. Antalet växlar kraftigt år till år. I och med det ökade antalet fall av sorkfeber är det viktigt att vårdcentraler och andra vårdplatser kan hantera viruset. 90 procent av fallen sker i Norrland eller rättare bestämt i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. Det är dock viktigt att övriga områden i landet är förberedda då det förekommer även längre söderut. Mätningar tyder också på att diagnosen är vanligare i kustområden. 2010 blir tydligt ett år av förhöjd diagnostisering av sorkfeber. Med tanke på antaletfall under första halvan 2010 kan det bli ett rekordår som tidigare var 2006/2007.

Även om sorkfeber i regel inte är allt för alvarigt kan det ställa till stora problem om du inte aktar dig. Njurpåverkan och buksmärtor. 2007 slutade det med att omkring var tredje drabbad fick söka vård på sjukhus. Därför är det viktigt att få sorkfeber diagnostiserat tidigt även om symptom är väldigt olika förolika personer.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments