Överlevnaden vid lokalt avancerad rektalcancer kan bli bättre

Vid 10-15 procent av fallen är allrektalcancer är lokalt avancerade. Genom aggressiv behandling av det drabbade området i form av kirurgi kan man uppnå en överlevnadsprocent på 40-60 procent inom fem år. Problem som kan uppstå är sexuella problem, urinvägsproblem och allmän smärta. Efter bröst och prostatacancer är kolorektal cancer den vanligaste formen av cancer i Sverige. Kolorektal cancer står för ungefär en tredjedel av alla nya diagnostiserade fall av cancer i landet.

Orsaker till kolorektal cancer kan vara en rad olika orsaker.

  • Inflammatoriska tarmsjukdomar
  • De som har en hög aktivitetsnivå fysiskt sett vare sig det är på fritiden ellerpå arbetet löper mindre risk att drabbas.
  • Mattintaget är ännu inte helt kartlagt men det finns tecken på att fett och kött kan öka risken.
  • Kostfibrer kan vara ett skydd mot åkomman då det binder flytande innehåll i tarmen.
  • Behandling med östrogen hos kvinnor efter klimakteriet kan halvera risken efter en längre tids användning.

Det har visat sig i studier att de som lider av lokalt avancerad rektalcancer har en mycket större chans att leva efter ett aggressivt kirurgiskt ingrepp. De som genomgick operationen var fortfarande vid liv 5 år senare vid 57 % av fallen. De som genomgick en mildare form av operation överlevde i inget fall längre än 5 år.

Operationen är som sagt komplicerad och kan skapa en hel del skada men är givetvis bättre än alternativet. Över hälften som får en aggressiv kirurgisk behandling kommer att överleva om de är drabbade av kolorektal cancer. Mindre inträngande ingrepp har visat sig inte fungera över en längre period. Din livskvalitet kommer visserligen att påverkas och ibland kraftigt men det är ju ett betydligt bättre altenativ än att garanterat avlida inom en snar framtid. Ny forskning tyder alltså på att detta är det bästa alternativet i nuläget för att överleva vilket är viktigt att veta om man står inför valet själv.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments