Hur känner jag igen Heroin abstineser?

Abstinenssymptomerna från heroinmissbruk brukar börja inom några timmar efter att missbrukaren sist tog herion, och de kan pågå i ca en vecka. Några jämför abstinenserna med symptomer av influensa, liksom de också kan få mag problem. De kan också uppleva muskelspänningar och krampanfall, ihop med vissa psykologiska symtomer, som ångest. I sällsynta fall, kan abstinenserna av heroin vara dödliga.  Abstinenssymptomerna kan börja inom tre timmar efter at de har tagit heroinet. I vissa fall börjar det inte förrän ett dygn senare. Dessa symtomer är vanligtvis värst efter två till tre dagar och planar sedan ut efter hand. För det mesta vill alla abstinenssymptomer fullständigt avta efter en vecka.

Influensaliknande symtomer är vanliga. Detta kan innebära snuva och frekventa nysningar. Frossa, och gås hud är också vanliga, och vissa personer kan utveckla lite feber. Mag problem är också vanliga illamående, kräkningar, diarré och aptitlöshet. Muskelkramper kan också upplevas av personer som har abstinenser av heroin. Dessa kramper förekommer ofta i benen, och de åtföljas av muskelspänningar. De kan orsaka att benen sparkar okontrollerat.

De flesta personer kommer också att påverkas av en mängd psykologiska abstinenssymptomer. Vanligtvis är det första symtomet för en missbrukare, att känna ett starkt behov för att ta herion, och sömnstörningar och ångest kan också följa med. Depression är också vanliga hos personer som lider av abstinenser från heroin. Många gånger är denna depression från mild till måttlig, men vissa personer kan bli så nedtryckta att de försöker självmord.

Medans de flesta abstinenssymptom från heroin är relativt ofarliga, om än obekväma, kan en handfull av dom visa sig vara ödesdigera. Under abstinens perioden, kan blodtrycket öka drastiskt, vilket kan orsaka en hjärtattack. Andra farliga abstinenssymptomer kan också innebära anfall och koma.

Människor som upplever mycket svåra abstinenssymptomer behöver läkarvård. Dessa symtomer lindras med läkemedel och institutioner kan hjälpa missbrukaren att komma igenom perioden, och kan förhindra farliga eller dödliga biverkningar. Efter att abstinenssymptomerna klingar av, uppmuntras ofta missbrukaren till att delta i ett behandlings program. Behandlingen kan innehålla en opium terapi. Många gånger är behandlingen för heroinmissbrukare lång, och innebär månader eller år av terapi och rådgivning.

 

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments