Hur behandlar jag en Nervknut på foten?

En nervknut är en vätskefylld bula som bildar sig under huden, vanligtvis i handleden, och ibland i skuldran, armbågen, höften, knät, vristen eller i fot regionerna.

Den konventionella medicinska syn till nervknutar är att de är okänd, vilket betyder att definitiva orsaker inte är kända. Antingen låter man nervknutarna var i fred, eller man suger dom fria från vätska, eller alternativt skär bort dom.

Min erfarenhet har varit att de nervknutar – särskilt de som uppstår i handleden – har en tendens till att uppstå på grund av en underliggande dysfunktion.

Alla ytor är täckta med ett lager av vävnad, kallad synovialt lager, samt en vätska som kallas ledvätska.

Om lederna i handleden inte är mobila och/eller under ständig belastning, kan den synoviala lager på detta område bli irriterad till ett punkt där det skapar ett tryck  på dina ben handleden, och det uppstår en påse-liknande knut under ytan av huden. Ledvätskan följer utbuktningen som utvecklas, vilket leder till en vätskefylld bula. För många år sedan kallades dessa bulor även för Bible bulor, eftersom standard behandling för en sådana en, innebar att smälla ner en tung bok över bulan, vanligtvis en bibel.

Att krossa bulan på det sättet, kan göra att den går sönder eller krymper, men utan att den bakomliggande orsaken till bulan hittas har den en tendens till att komma tillbaka igen efter en tid; det är också tillfället för bulor som tas bort genom att man suger ut vätskan eller skär bort dem, sannolikheten för att bulan återkommer är faktiskt lägre om de skärs bort, än att man bara suger ut vätskan.

Om du har en bula som liknar en nervknut, är det första steget att besöka en läkare som kan bekräfta att din bula verklingen är en nervknut. Ibland kan andra tillstånd som fettumörer, ben sporrar, lokala infektioner, och i sällsynta fall även ben tumörer, presentera sig som nervknutar.

När du och din läkare är säkra på att du har en nervknut, är det nästa steg att fundera på hur den drabbade leden är belastad dagligt. Om du kan identifiera en vardaglig aktivitet som kan vara irriterande för det drabbade området, försök då att hitta ett sätt att minska eller ändra den aktivitet. Om bulan sitter i foten eller vristen, kan orsaken vara ett dåligt val av skor.

Om lämplig vila eller minskning av den aktivitet som är orsaken, inte leder till någon påtaglig förbättring, kan du besöka en kiropraktor, fysioterapeut eller sjukgymnast, eller annan hälsovårdspersonal som har erfarenhet med problemet.

Mobilisering av de ben som bildar handleden, genomgår en grundläggande motion för att säkra en smidig och full rörlighet, som är kritiskt för bekämpningen och förebyggandet av nervknuter, eftersom begränsad rörlighet kan vara en primär orsak till nervknutar.

Till exempel,        i handleds regionen har du åtta små handlovsbenen som är prydligt ordnade i två rader. Varje av dessa handlovsben bör ha en viss grad av mobilitet. En erfaren läkare kan genom olika rörelser av dina dina handlovsben (och ben som ligger under och över din handlovsbenen), säkra sig att ledvätskan i vävnaden inte blir irriterad av dina dagliga aktivteter.

En bra läkare kan också ge vägledning om hur man kan göra vissa övningar med det drabbade området för att främja bästa möjliga mobilitet och minska sannolikheten för att en nervknut kommer tillbaka igen.

Ibland kan en nervknut härstamma från en sena, även om detta scenario är mindre troligt, då de flesta nervknutar uppstår i mellan lederna. Om en nervknut stammar från en sena, är det fortfarande klokt att följa stegen ovan eller besöka din läkare för att bekräfta diagnosen, och försöka att identifiera dina vardagliga aktiviteter som kan vara orsaken till att dina senor/muskler är irriterade.

Om en nervknut är förorsakad av en sena, en ärrad, eller en skadad  sena/muskel, rekommenderar jag att du får en värdering och behandling av en läkare som är förtrogen med ART (Active Release Technique)

ART innebär manuella tryck på senor, muskler och andra mjukdelar, i mens det drabbade område hålls innanför sina egna normala mobilitet. Att trycka på vävnader när de är i rörelse kan bidra till att främja det bästa möjliga rörlighet för det drabbade området, samt ge ett ökat blodflöde.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments