Orsaker till paranoia

Paranoia är en personlighetsstörning som innebär att man till exempel kan höra ljud, tro att man blir förföljd eller se skuggor som egentligen inte existerar.

Det är alltid svårt att säga exakt vad en paranoid personlíghetsstörning beror på. Det finns väldigt många olika orsaker till att man kan bli paranoid. För det första så kan man säga att det finns en genetisk aspekt. Alla paranoia störningar beror till ganska stor del på genetik och hur man har blivit behandlad under en tid (oftast under uppväxten). Genetisk paranoia innebär att man kan vara  pre-destinerad till att utvecka störningen på grund av paranoida eller misstänksamma drag som sedan kan förstärkas genom en eller flera traumatiska händelser och utlösa en personlighetsstörning.  I den psykologiska aspekten så spelar naturligtvis uppväxten en väsentlig roll i utvecklandet av en personlighetsstörning. Men när det gäller till exempel Paranoid PS så anser många att genetiken ofta spelar ett mycket större roll än uppväxten. Vid vissa andra personlighetsstörningar så spelar uppväxt större roll, till exempel vid “borderline” där saknad trygghet, mobbning eller andra traumatiska händelser i uppväxten kan spela en stor roll i det hela.

Så precis som vid de flesta störningar så är paranoia en kombination av psykologiska och genetiska orsaker som skapar störningen. Bara för att den till stor del är genetisk så innebär det inte att man inte kan arbeta med den terapeutiskt och bli av med den. Det går att arbeta med och få bukt på det både genom medicin och genom terapi eller kombination av de båda.