Karaktärsdrag hos en Stenbocksman med en vädurskvinna

Man använder ofta stjärntecken för att försöka förutspå om en man och en kvinna passar ihop. Stjärntecknet säger ju en hel del om en persons karaktärsdrag, och därför kan man se om ett förhållande har någon förutsättning att lyckas.

Karaktärsdrag för en man i Stenbockens tecken är att han är beslutsam och ambitiös. Han utmanar sin förmåga och lyckas ofta med svåra saker. Han är praktisk, allvarlig och försiktig, Detta gör att han till en början kan uppfattas som lite trög med de projekt han företar sig, men ju varmare han blir i kläderna, desto snabbare och bättre går det. Han är oerhört bestämd, och om han bestämt sig för att genomföra något går det knappast att stoppa honom. Socialt kan man likna honom vid en fjäril. Han rör sig i de rätta kretsarna och klär sig oklanderligt. Varm och kärleksfull kan han vara, men då måste först hans stora behov av materiell trygghet vara tillfredsställd. I en nära relation har han ofta svårt att visa sina känslor, och han kan vara ganska sval. Denne man passar bäst ihop med en kvinna i oxens eller jungfruns tecken.

En vädurskvinna är inte den bästa partner för stenbocksmannen. En kvinna i vädurens tecken är alltför ombytlig för att det ska passa honom, han blir bara osäker i hennes närvaro. Vädurskvinnans karaktärsdrag är iver och aktivitet och hon är rastlös och ständigt på språng. Stenbocken och väduren dras ofta till varandra, men mötet slutar oftast i kollision. Eftersom både stenbocken och väduren är ledargestalter, som är starkt beslutna att driva sin vilja igenom, kan inte ett sådant förhållande ha någon förutsättning att fungera. En man i stenbockens tecken bör alltså se sig om efter en annan kvinna, och inte välja kvinnan som är född i vädurens tecken.