INFP Personligheter och relationskompatibilitet

INFP är en av de 16 personlighetstyper som definierades av Isabel Myers med god hjälp av sin mor, Katherine Briggs, som själv var en student av teorier om personligheten under Carl Jung. Briggs identifierade fyra dimensioner av personligheter. Myers skapade beskrivningar av var och en av de sexton olika typerna och påbörjade forskning som framgångsrikt genererat tillförlitliga modeller för att identifiera och beskriva personligheter hos människor, som sedan fått många tillämpningsområden inom allt från säljrelaterad utbildning till att matcha personligheter för framgångsrika relationer.

Definition av INFP

Tyst, reflekterande och idealistisk. Intresserad av att hjälpa mänskligheten. Välutvecklade värdesystem, som de strävar efter att leva i enlighet med. Extremt lojal. Anpassningsbar och laidback om inte en stark värdering är hotad. Vanligtvis begåvade skribenter. Mentalt snabbt och ser möjligheter. Intresserad av att förstå och hjälpa människor.

Den mest lämpade partnern

Vilken typ av partner passar då en person inom INFP spektrumet? Det beror egentligen på personen. Många INFPs föredrar att vara med människor av samma typ som sig själva, eller med människor som liknar deras slag (INFJ, ISFP, INTP, ENFP), medan andra föredrar att vara med partners på den motsatta sidan av spektrumet (ISTJ eller ESTJ). De som är  INFP:are känner vanligtvis behov av att vara med någon som förstår och accepterar dem. Därför kommer du förmodligen slå dig ihop med en annan INFP eller någon av de andra som lista som likartade.

Olika källor och artiklar ger lite olika rekommendationer om INFP:s kompatibilitet, men om man ska dra någon generell slutsats så verkar INFPs vara mest kompatibel med ESTJ:are eller INTJ:are.