Hur man upptäcker passiv-aggressiva personligheter

Har du någon gång utsatts för ett passiv-aggressivt beteende? Det kanske du har utan att vara medveten om det. Det här är nämligen något som kan vara svårt att upptäcka om du inte känner till begreppet sedan tidigare. Det kan dock vara mycket jobbigt att utsättas för, och därför är det av stor vikt att du sätter dig in i vad det är för något och hur du bör hantera det om du möter någon med en sådan personlighet.

Ofta visar sig en passiv-aggressiv personlighet genom att personen ifråga inte visar någon vilja att hitta lösningar på olika problem. Personen det handlar om visar heller ingen vilja alls att lyssna på andra och försöka förstå deras åsikter. Ofta handlar det här om personer med låg självkänsla och dåligt självförtroende och de söker ofta uppmärksamhet på grund av sin svaga självkänsla. Det kan till exempel handla om att en person försöker kontrollera sin partner och dra in på dennes personliga utrymme för att själv få uppmärksamheten i förhållandet. Detta kan vara oerhört påfrestande och det kan ta lång tid innan man upptäcker detta.

Om du upptäcker att du känner någon som har en passiv-aggressiv personlighet är det viktigt att du ser till att bemöta beteendet genom att inte acceptera dennes kontrollförsök. Våga stå upp för dina åsikter och låt dig inte manipuleras på ett passiv-aggressivt sätt. Om du bara tyst tolererar beteendet kommer detta med största sannolikhet att eskalera, och du gör därmed er båda en otjänst genom att tyst acceptera detta. Var vänlig men bestämd och visa att detta beteende inte fungerar, och lär personen ifråga att uttrycka sina känslor verbalt samt att ansvara för sina egna handlingar. På detta sätt kan ni så småningom komma tillrätta med problemet, och er relation kan förbättras avsevärt med hjälp av detta tillvägagångssätt.