Hur man kommer över svartsjukeproblem

Svartsjuka är väldigt vanligt, i synnerhet i början av ett förhållande, men trots att det är så vanligt är det en mycket farlig känsla eftersom den kan förstöra väldigt mycket om man låter den få utlopp. I början kanske den andra parten tycker att det är lite gulligt, och kanske ser man det också som ett tecken på att den andra personen verkligen har äkta känslor, men ganska snabbt blir det istället ett irritationsmoment, och naturligtvis vill ingen känna sig ständigt kontrollerad och misstrodd.

Hur gör man då för att få bukt med svartsjukeproblem? Det finns flera sätt, men det hela handlar egentligen i grund och botten om att skapa ett förtroende mellan de båda parterna i en relation. Om du är den parten som lider av svartsjukeproblem så bör du göra allt du kan för att lita på din partner. Du måste också försöka inse att chansen är större att han eller hon kommer att stanna hos dig om du ger henne eller honom utrymme och förtroende att göra saker på egen hand. Om du däremot försöker kontrollera och styra i varje situation så är risken stor att du blir lämnad till slut, helt på grund av att han eller hon inte står ut med situationen längre. I början kan det kännas jobbigt, men efter att du har ansträngt dig för att ge utrymme i relationen vid några tillfällen kommer du troligtvis att upptäcka att det går lättare och lättare.

Om du istället är den person som utsätts för svartsjuka kontrollförsök bör du vänligt men bestämt göra klart för din partner att det inte är okej, och att du älskar honom eller henne, men att du inte tänker finna dig i att bli ifrågasatt hela tiden. Det är bättre att ta itu med problemet redan tidigt, istället för att låta det gå flera år.