Hur man identifierar symptom på ett magvirus

Magsjuka är en mycket obehaglig sjukdom som vi i möjligaste mån vill försöka undvika. Det är i och för sig ingen farlig sjukdom, åtminstone inte för den som är frisk för övrigt, men under den korta tid denna sjukdom oftast varar, är det ändå en så obehaglig upplevelse att man helst vill slippa uppleva detta. Nu är ju egentligen inte magsjuka en enda isolerad åkomma. Det finns många olika typer av magsjuka. Vissa är lindrigare, medan en del kan vara allvarliga. Vissa är orsakade av bakterier, medan andra orsakas av virus.

Ett exempel på en magsjuka som orsakas av virus är den omtalade och fruktade Vinterkräksjukan.
Symptomen på ett magvirus är för det mesta ingenting att ta fel på. De kommer mycket snabbt, och innebär att man ena stunden är helt frisk för att nästa stund vara sjuk. Ett magvirus kommer aldrig smygande. Därför vet man för det mesta att det är ett magvirus, eller åtminstone en magsjuka man drabbats av. Magont, kräkningar och diarré är de symptom som visar att man har drabbats av ett magvirus. Visserligen kan man också få dessa symptom om man har ätit något olämpligt, så att man får en matförgiftning. Även personer som drabbas av en svår chock kan uppvisa symptom som illamående, kräkningar och diarré, men i dessa fall kan man förmodligen koppla symptomen till chocken.

Eftersom magvirus är mycket smittsamt är det förstås viktigt att man snabbt identifierar symptomen, och inser att det handlar om ett magvirus så att man inte utsätter andra för smitta i onödan. Om man är på jobbet, skolan eller på dagis bör man se till att komma hem så fort som möjligt, så att man inte hinner sprida smittan på hela arbetsplatsen eller i skolan. Vissa yrken kräver extra stor försiktighet, och man bör också stanna hemma någon dag efter tillfrisknandet för att inte smitta.