Hur man handskas med arroganta människor

Att umgås med andra människor är roligt. Det ska åtminstone vara roligt att umgås med andra. Men, om du har arroganta och otrevliga människor i din närhet blir umgänget inte speciellt positivt.
Det finns människor som med sin arrogans kan förpesta tillvaron för alla andra i sin närhet. Om du råkar ha en sådan person i din bekantskapskrets privat kan du lösa problemet genom att helt enkelt undvika att umgås med denna person. Ibland kan det förstås vara svårt, om han eller hon finns i släkten, eller är nära relaterad till någon av dina vänner som du tycker om och verkligen vill umgås med. Likaså är det svårt om denna person finns på ditt jobb. Då har du inte möjligheten att undvika personen, utan du måste istället försöka komma på något bra sätt att handskas med denna arroganta människa.

Hur gör man då detta? Man skulle kanske kunna tro att det bästa är att bara ignorera personen, då han eller hon blir alltför arrogant, men detta är troligen inget bra råd. Risken finns att personen blir irriterad och ännu mer arrogant och otrevlig om han ser att du ignorerar honom när han försöker provocera. Det bästa sättet att handskas med arroganta människor är nog att försöka hitta orsaken till att de är så arroganta. Många människor som är arroganta och otrevliga har i grunden ett mycket dåligt självförtroende, och sätter därför upp denna fasad mot yttervärlden. Försvar är bästa attack, kan man säga, och om du vet varför personen är som han är kan det vara lättare att veta hur du ska handskas med honom.

Alla arroganta personer har ju inte samma bakgrund, och därför är det inte säkert att du kan behandla dem alla på samma sätt och få ett bra resultat. Men, om du kan förstå varför en person är arrogant, är det lättare att handskas med just denna person i alla fall.